į pirmą puslapį

Kronika

Klaipėdoje suskambo nauji vargonai
Paskelbta: 2024-01-07 23:13:19

Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto sekmadienį, 2024 m. sausio 7 d., Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios koplyčioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius palaimino naujus skaitmeninius vargonus ir meldėsi už šio gražaus projekto rėmėjus.

Homilijoje vyskupas kalbėjo apie Krikšto svarbą ir priminė, jog kai kuriuose kraštuose krikščionys patiria persekiojimų. Vyskupas retoriškai klausė: „Jei mes stotume prieš teismą, ar pavyktų tyrėjams surinkti pakankamai įrodymų, kad esame krikščionys?“. Kristaus mokslas persmelkia visą žmogaus būtį, o fasadinė krikščionybė neturi ateities.

Po pamaldų parapijos klebonas dekanas kun. Rolandas Karpavičius padėkos dovanėles įteikė pagrindiniams projekto rėmėjams. Sveikinimo žodį tarė ir Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus, kalbėjęs apie harmoningą gero krikščionio ir aktyvaus miesto piliečio dermę. Nusivilkęs liturginius rūbus vysk. Algirdas prisėdo prie vargonų griežyklos ir pagrojo keletą kūrinių. Tebus tai Viešpaties garbei!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: