į pirmą puslapį

Kronika

Žemaičių Kalvarijoje – Marijos šypsena
Paskelbta: 2023-12-02 18:34:43

Gruodžio 2-ąją, kaip ir kiekvieną mėnesį, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko dvasinė puota – atlaidai, į kuriuos susirinko nemažas būrys kunigų iš Tauragės bei Šilalės dekanatų, kartu su savimi atsivežę pulkus piligrimų. Minėti atlaidai – jau paskutinieji šiais kalendoriniais metais.

Tarp atvykusių piligrimų spindėjo dešimtys smalsių jaunų veidų – Tauragės dekanato dekanas kunigas Marius Venskus suorganizavo piligrimystę į pagrindinę Telšių vyskupijos šventovę daliai Tauragės Švč. Trejybės parapijoje Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančių jaunuolių.

Įgaliotas vyskupo, kuris dėl ypatingo užimtumo šį kartą su Žemaičių Kalvarijos piligrimais meldėsi dvasiniu būdu, 12 valandos iškilmingai Šv. Mišių koncelebracijai bei po jų vykusiai Kryžiaus Kelio Kalnų procesijai vadovavo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Haroldas Šneideraitis.

Homilijos metu į susirinkusiuosius kreipėsi Tauragės dekanato dekanas kun. M. Venskus, reikšdamas nuoširdžią padėką atvykusiesiems. „Švč. Mergelė Marija iš malonėmis garsėjančio stebuklingo paveikslo, žvelgdama į Jus visus, šypsosi, kadangi esate čia neatsitiktinai, ne pro šalį važiuodami tiesiog užsukote pasidairyti, bet atvykote su tikslu pagarbinti Dievą ir pasimokyti iš Jėzaus Motinos nuolankumo priimti Dievo valią, visada Jam ištarti „taip“ ir tokiu būdu dalyvauti pačioje Išganymo istorijoje“, – sakė pamokslininkas, pasidžiaugęs, jog įvairūs žmonės bei įvairios parapijose praktikuojamos pamaldumo formos, taip pat ir savitas Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimas, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bazilikoje susijungia į gražią ir turtingą Dievo vaikų šeimą liturgijoje, giedojime ir meilės kupinoje bendrystėje.

Apeigų pabaigoje nuoširdų padėkos žodį visiems tarė šventovės rektorius kun. Modestas Ramanauskas, pastebėdamass, jog, žvelgiant į šiandieną, galime nešiotis savyje pagrįstą viltį apie skaitlingumo didėjimą uolių piligrimų, sąmoningai ieškančių Dievo, kuris dosnus saugančiomis, gydančiomis ir žmogaus gyvenimą pašventinančiomis malonėmis.

Ypatinga padėka nuskambėjo ir Vidmanto Budreckio vadovaujamai grigališkojo choralo studijai „Schola cantorum de regina pacis“, atvykusiai iš Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos ir reikšmingai prisidėjusiai prie maldingos nuotaikos kūrimo bei liturgijos puošnumo.

Kiti Žemaičių Kalvarijos atlaidai vyks lygiai po mėnesio – 2024 m. sausio 2 dieną, antradienį. Tądien tikintiesiems patarnaus Plungės dekanato dvasininkai.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: