į pirmą puslapį

Kronika

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grąžinimo tikintiesiems sukaktis
Paskelbta: 2023-11-29 23:05:05
 

2023 m. lapkričio 25 d. sukako 35-eri metai, kai Klaipėdos katalikų bendruomenei buvo grąžinta 1960 m. nacionalizuota Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia. Joje 1962-1988 metais veikė Liaudies filharmonijos Klaipėdos filialas.

Šiai sukakčiai parapijos bendruomenė pradėjo ruoštis jau prieš keletą mėnesių. Norėdami papildyti bažnyčios istorijos žinias, pradėjome aktyviau kalbinti žmones, kurių seneliai, tėvai, ar jie patys dalyvavo statant bažnyčią, už ją kovojant, ją atstatant ir kuriant bendruomenę. Gana vangiai prasidėję susitikimai su liudininkais po truputį įgavo pagreitį, atsiranda vis daugiau žmonių, norinčių pasidalinti savo šeimos dalyvavimu bažnyčios istorijoje. Tuo pačiu, artėjant šventei, su visuomene dalinomės jau žinomais faktais ir nuotraukomis.

Iškilmės prasidėjo lapkričio 25 d., šeštadienį, 18 val. šv. Mišiomis. Jų pradžioje didžiuliame ekrane buvo rodomi kadrai, filmuoti lygiai prieš 35 m., kai 1988 m. lapkričio 25 d. vakare buvo aukotos pirmosios šv. Mišios ką tik atgautoje bažnyčioje. Į mus iš istorijos gelmių prabilo parapijos klebonas monsinjoras Bronislovas Burneikis, savo žodžiais įamžindamas stebuklą, padarytą tikinčiųjų, kai per gerą pusdienį buvo išardyta žiūrovų salės pakyla ir visa bažnyčia paruošta šv. Mišių aukai. Taip pat svarbus klebono perskaitytas dokumentas, kuriuo Vykdomojo komiteto nutarimu, bažnyčia grąžinama Taikos Karalienės parapijos tikinčiųjų bendruomenei. Jautri akimirka buvo išgirsti garbingos atminties Telšių vyskupo Antano Vaičiaus (†2008) žodį, kai jis kreipėsi į susirinkusiuosius ir pasiteisino dėl žmonių gausybės negalįs apeiti bažnyčios ir pašventinti taip, kaip reikalauja apeigos, tad atliksiantis apeigas prie altoriaus. Jautri akimirka buvo ir tada, kai vyskupo ir susirinkusios minios užgiedotą Visų šventųjų litaniją iš įrašo perėmė gyvai giedoti Sumos choras, vadovaujamas Lauros Gedgaudaitės – Domarkienės. Per litaniją altoriaus link nusidriekė ilga patarnautojų ir dvasininkų procesija, vadovaujama Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus. Šv. Mišias kartu su Ganytoju aukojo generalvikaras ir buvęs šios parapijos klebonas kan. Vilius Viktoravičius, parapijos kunigai – klebonas Mindaugas Šlaustas, kun. Andrius Vaitkevičius, kun. Rolandas Kazlauskas, kun. Tadas Šeputis, kun. Ferdinandas Žilys. Taip pat iš šios parapijos kilęs kun. Audrius Keršys, čia tarnavęs kun. Algirdas Lukšas bei br. Benediktas Jurčys, kan. Jonas Paulauskas (beje, dalyvavęs ir pirmosiose atgavimo šv. Mišiose bei matomas vaizdo įraše), kan. Juozas Vaičius.

Šeštadienio vakaro šv. Mišios buvo skirtos maldai už tuos, kurie prieš 35-erius metus, mylėdami šią bažnyčią, tvėrė stebuklus, ją atstatydami ir dėdami pamatus bendruomenei - tai ir už monsinjorą Bronislovą Burneikį, už monsinjorą Joną Gedvilą, kitus Amžinybėn iškeliavusius čia tarnavusius dvasininkus, ir, žinoma, už Telšių vyskupą Antaną Vaičių, kuris lygiai prieš 15 metų tą vakarą buvo pašauktas Amžinybėn. Prisiminti ir visi aukotojai bei geradariai, kurių dėka iškilo ši bažnyčia ir po ilgų kovų grįžo teisėtiems šeimininkams.

Po šv. Mišių įvykusio koncerto metu girdėjome ir šv. Jono Pauliaus II tekstus, pasakytus apaštalinio vizito Lietuvoje metu (1993 m.) bei jo žodžiais parašytas giesmes. Programą „Totus Tuus“ atliko operos solistas Mindaugas Zimkus, pianistė Audronė Juozauskaitė, smuikininkė Ilona Klusaitė bei vokalinis ansamblis „Veritas“, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės – Vaitkevičienės. Tai buvo ypatinga proga giesmėje ir žodyje susitikti šv. Joną Paulių II – žmogų, ištisas tautas įkvėpusį kovoti už tikėjimo laisvę ir žmogiškąjį orumą.

Jei šeštadienio vakaro iškilmė, galima sakyti, buvo jaukus bendruomenės susibūrimas ir prisiminimas savųjų ištakų, tai į sekmadienio šventę rinkosi garbingi kviestiniai svečiai. Tai ir savivaldybės atstovai, Seimo nariai, Policijos, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovai, Karinių jūrų pajėgų vadai, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovybė, Klaipėdos universiteto vadovai bei kitų aukštųjų mokyklų bendruomenės nariai, žiniasklaidos atstovai, bendradarbiai, Taikos Karalienės globos namų, Dvasinės pagalbos jaunimui centro, Maltos ordino pagalbos tarnybos bei Raudonojo Kryžiaus vadovai, įvairių kultūros institucijų vadovai.

Į sekmadienio šv. Mišias besirenkančius svečius pasitiko pakiliai skambanti sakralinė muzika, sukūrusi šventės ir džiugesio atmosferą. Koncertą mums dovanojo Latvijos Nacionalinio operos teatro solistas Juris Vizbulis bei pianistas Maris Trejs.

Sekmadienio šv. Mišios skirtos dėkoti Dievui už šiandienos bendruomenę, kuri, mylėdama šią bažnyčią, kuria stebuklus dabartyje ir kloja pamatus ateities bendruomenei.

Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje patarėjas monsinjoras Da Woon Cheong, asmeninis apaštalinio nuncijaus sekretorius kun. Donatas Liutika, Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, kan. Vilius Viktoravičius, iš šios parapijos kilęs kun. Saulius Damašius, kun. Marius Venskus, kan. Vladas Gedgaudas, kan. Jonas Paulauskas, parapijoje tarnaujantis kariuomenės kapelionas kun. Remigijus Monstvilas bei nuolatiniai diakonai Nerijus Čapas ir Egidijus Cibauskas. Šv. Mišiose Sumos chorui akomponavo Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovaujamas Egidijaus Mikniaus.

Homilijoje ganytojas priminė Kristaus – Visatos Valdovo iškilmės prasmę susiedamas ją su sovietmečių atimto Bažnyčios pastato istorija ir tokiais žodžiais kreipėsi į susirinkusius žmones: „ Mieli šios parapijos žmonės, brangūs klaipėdiečiai ir svečiai, jūsų tėvai ir protėviai pastatė šią bažnyčią, dėl jos kovojo, netgi nukentėjo, bet buvo pasiekta gėrio ir tiesos pergalė. Turėkime ir mes tos dvasios, mylėkime šią parapiją, būkime aktyviais jos nariais, neabejingais miesto gyventojais ir valstybės piliečiais. Taip patys būsime šviesesni ir nešime šviesą kitiems. Bažnyčios turtas esate jūs! Tad kurkite savo širdyje, savo aplinkoje Dievo karalystę ir gyvenimas keisis. Šiandien apaštalo Pauliaus laiške girdėjome mintį, kad Kristus turi karaliauti“.

Po iškilmingų šv. Mišių sveikinimo žodžius parapijos bendruomenei tarė vyskupas Jonas Ivanauskas, nuncijaus Arkivyskupo Peter Antun Rajič sveikinimą perdavė nunciatūros patarėjas monsinjoras Da Woon Cheong. Dvasininkus ir visą parapijos bendruomenę sveikino Klaipėdos miesto savivaldybės vicemerė Lina Šukytė-Korsakė. Pabaigoje žodį taręs parapijos klebonas kun. Mindaugas Šlaustas pristatė naują projektą – būsimus parapijos namus „Miesto angelas“. Šiuose namuose dvasinę bei socialinę pagalbą ras ne vien parapijiečiai, bet ir visi klaipėdiečiai, kuriems reikalinga pagalba. Tad ši šventė tapo puikia proga pristatyti bendruomenės svajonę turėti namus, kurie pasitarnaus visam Klaipėdos miestui.

Esame labai dėkingi už pagalbą organizuojant šventę Klaipėdos miesto savivaldybės merui Arvydui Vaitkui ir jo komandai, visiems geradariams ir aukotojams, skyrusiems lėšų šventei. Mums ypatinga proga žvelgti į istoriją, į tai, kokie esame šiandien ir į tai, kokie norime būti ateityje. Keičiantis laikams, keičiasi bendruomenės veidai... Išlieka tik Viešpaties malonė, įgalinanti mylėti Jį, Bažnyčią ir konkrečius maldos namus...

Meldžiame Viešpatį, užtariant Švč. Mergelei Marijai, Taikos Karalienei, kad nepaliautų duoti Dievą ir Bažnyčią mylinčių žmonių. Tai didžiausias stebuklas, iš kurio kyla kiti nuostabūs dalykai. Dėkojame visai parapijos bendruomenei bei mus pagerbusiems svečiams ir visiems geros valios žmonėms!

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos informacija
MNuotraukos: FotoDvelksmas.LT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: