į pirmą puslapį

Kronika

Paminėtos kun. Anupro Gauronsko mirties metinės
Paskelbta: 2023-11-26 15:04:25

2023 m. lapkričio 25 d. Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje paminėtos kan. Anupro Gauronsko (1938-1972-2022) mirties metinės. Kan. Anupras devyniolika savo kunigiškos tarnystės metų praleido Karaliaučiaus krašte. 1991 m. Karaliaučiuje įregistravo Šv. Šeimos parapiją (pirmoji po Antrojo pasaulinio karo Kaliningrado sr.), paskirtas jos klebonu. 1994 m. pastatydino šios parapijos koplyčią – po Antrojo pasaulinio karo pirmieji maldos namai Kaliningrado sr. 2000 m. pastatydino Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. 2002 m. Karaliaučiaus įkalinimo įstaigoje įrengė koplyčią – pirmoji katalikų koplyčia Rusijos įkalinimo įstaigose. Iki 2004 m. pastatydino 4 koplyčias, restauravo 3 bažnyčias, įkūrė 23 parapijas.

Kan. Anupro rūpesčiu inicijuota idėja Ventoje pastatyti bažnyčią. Jos pamatai pašventinti 2004 metais, o 2009 metais Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia svetingai priėmė maldininkus. Ji vadinama Lietuvos tūkstantmečio bažnyčia. A. Gauronskas naujajai šventovei iš Vokietijos parūpino varpą. Savivaldybės taryba už išskirtinius nuopelnus gimtajam kraštui dvasininkui 2009 metų rugpjūčio mėnesį suteikė Akmenės rajono Garbės piliečio vardą. 1997 m. už lietuvybės puoselėjimą Karaliaučiuje, už dvasinius tiltus, nutiestus tarp Lietuvos ir Kaliningrado bendruomenių, A. Gauronskas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinu.

Metinių minėjime dalyvavo ir atstovai iš Karaliaučiaus krašto: Gusevo dekanato dekanas ir Tilžės parapijos klebonas bei kan. Anuprui sielovadoje patarnavusi vienuolė. Lapkričio 21 d. metinių šv. Mišios taip pat buvo aukojamos ir Tilžės parapijos bažnyčioje.

Po šv. Mišių Ventos bažnyčioje kapinėse buvo pašventintas ant kan. Anupro Gauronsko kapo pastatytas kryžius bei atminimo akmuo. Tilžės klebonas dūdele pritarė giedojimui ir užbaigė metinių minėjimą malda rusų kalba už mirusįjį.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: