į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupo Antano Vaičiaus 15-osios mirties metinės
Paskelbta: 2023-11-24 23:14:37

2023 m. lapkričio 24 d. popietę į Telšių katedrą rinkosi tikintieji giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnų, o vakare buvo aukojamos šv. Mišios už prieš 15 metų pas Viešpatį iškeliavusį iškilų žemaičių ganytoją.

Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris prisiminė, kad vysk. A. Vaičiaus laidotuvių dieną pirmą kartą lankėsi Telšiuose. Tuomet net negalvojo, kad teks kada nors čia tarnauti...

Homilijoje vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius komentavo skaitinį iš 1 Makabiejų knygos apie šventyklos apvalymo apeigas ir prisiminė, jog vysk. A. Vaičiui teko daug bažnyčių „apvalyti“ nuo sovietinio tvaiko. Generalvikaras ypač akcentavo 1988 m. lapkričio 25 d. grąžintą Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčią, kurioje vysk. Antanas tą pačią dieną aukojo vakaro Mišias nelaukdamas, kol bus įrengtas altorius ar kiti bažnytiniai reikmenys. Toks vyskupo entuziazmas uždegė ir kitus tikinčiuosius atstatyti sovietų nuniokotas bažnyčias, o ypač rūpintis savo vidaus šventove.

Po šv. Mišių tikintieji išėjo prie vysk. A. Vaičiaus kapo ir pasimeldė už mirusįjį. Vyskupo giminaitis kan. Juozas Vaičius padėkojo visiems susirinkusiems už nuoširdžią maldą. Viešpats teatlygina amžina laime ištikimam žemaičių ganytojui vysk. Antanui!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: