į pirmą puslapį

Kronika

Mokslo metų pradžia lietuvių kolegijoje Romoje
Paskelbta: 2023-10-08 11:43:32

2023 m. spalio 7 d. popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje pradėjo mokslo metus. Šv. Mišioms italų kalba vadovavo arkivysk. Gintaras Grušas, koncelebravo arkivysk. Rolandas Makrickas, vysk. Algirdas Jurevičius, kolegijos rektorius kun. Audrius Arkštikaitis, marijonų genenalinis vyresnysis t. Joseph Roesch MIC, kolegijoje gyvenantys bei į svečius atvykę kunigai. Pamaldose dalyvavo LR ambasadorė prie Šventojo Sosto Sigita Maslauskaitė-Mažylienė bei LR ambasadorė Italijoje Dalia Kreivienė, Romos lietuvių bendruomenės pirmininkė Elzė Di Meglio, kolegijos svečiai bei rėmėjai.

Įžangos žodyje kolegijos rektorius pasveikino svečius ir pristatė prasidėjusius mokslo metus. Šiemet kolegijoje gyvena dvylika kunigų, kurie studijuoja įvairiose Romos universitetuose ir siekia mokslinių laipsnių įvairiose teologijos, Biblijos bei kanonų teisės srityse. Tarp studentų kunigų yra keturi lietuviai, du latviai, penki indai ir vienas iš Kosta Rikos.

Arkivysk. G. Grušas homilijoje aiškino Dievo žodžio liturgijoje skambėjusią vynuogyno metaforą primindamas, kad Viešpats mums pavedė tvarkyti pasaulį, juo rūpintis ir puoselėti nepamirštant, jog tai Viešpaties, o ne mūsų nuosavybė. Ganytojas priminė pagrindines mintis iš naujo pop. Pranciškaus dokumento apie rūpinimąsi gamtos apsauga Laudate Deum.

Po Eucharistijos šventimo bendrystė tęsėsi prie vakarienės stalo. Kolegijoje tarnaujančios seserys iš Filipinų pagiedojo giesmių, o lietuviai taip pat neliko skolingi – linksmino šventės dalyvius lietuviškomis dainomis. Telaimina Viešpats kolegiją ir jos gyventojus!

Vysk. Algirdas Jurevičius
kun. Mykolo Sotničenkos nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: