į pirmą puslapį

Kronika

Atstatyto kryžiaus pašventinimas Mažeikiuose
Paskelbta: 2023-09-08 23:54:34

Švč. Mergelės Marijos gimimo dieną 2023 m. Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje buvo pašventintas naujas kryžius. Ta proga šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris homilijos metu ne tik atskleidė Mergelės Marijos reikšmę išganymo istorijoje, bet ir priminė, kad naujo kryžiaus pastatymas vienoje iš judriausių Mažeikių miesto gatvių yra priminimas miestui, kad Viešpats myli visus žmones ir trokšta visus palaiminti bei išgelbėti.

1994 metais toje vietoje buvo pastatytas kryžius, kuris ženklino naujai statomos bažnyčios vietą. Per tą laiką buvo pastatyta šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, o kryžius, atlikęs savo vaidmenį, nukentėjęs nuo atmosferos poveikio, buvo perkeltas į Kęstaičius. Parapijiečiai susiorganizavo ir pastatė naują ąžuolinį kryžių, kuris miesto kultūroje primins apie Dievą.

Vyskupas sakė: „Matydami kryžių, pro šalį praeidami ar pravažiuodami sukalbėkime maldą, ar bent mintyse pagarbinkime Viešpatį. Jei taip įvyks, tas kryžius įvykdys savo funkciją, nes neleis šiame mieste pamiršti Dievo.“

Po šv. Mišių liturginė procesija patraukė į miestą, kur pastatytas naujas meniškas kryžius. Parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas atkreipė dėmesį į tai, kad senasis kryžius su Nukryžiuotuoju buvo atsuktas į tuomet dar statomą bažnyčią, o dabartinio kryžiaus Nukryžiuotasis yra atsuktas į miesto pusę, kad matytų ir laimintų didmiesčio gyventojus. Po kryžiumi stovi Viešpaties Motina Marija, o kitoje pusėje yra pavaizduotas šv. Pranciškus, pamokslaujantis paukšteliams.

Po kryžiaus palaiminimo apeigų parapijiečiai dar neskubėjo skirstytis, bendravo su dvasininkais, nes oras buvo nuostabus, kryžius gražus, o Viešpaties meilės potyris tiesiog nenusakomas.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Birutės Šneideraitienės nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: