į pirmą puslapį

Kronika

Mokslo metų pradžia su vyskupu Klaipėdoje
Paskelbta: 2023-09-01 17:21:59

2023 m. rugsėjo 1-osios išvakarėse Klaipėdos universiteto bendruomenė rinkosi į Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčią šv. Mišioms, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Pamaldose giedojo Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovaujamas doc. Algirdo Šumskio.

Pamaldų pradžioje ganytojas pasveikino Klaipėdos universiteto rektorių prof. Artūrą Razbadauską, universiteto vadovybės bei senato narius, o taip pat ir studentus. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie naują pradžią, kuri krikščionybėje siejama su atsivertimu ir žmogaus kaip naujo kūrinio gimimu Kristuje. Vyskupas pasidalijo įspūdžiais iš Lisabonoje vykusių Pasaulinių jaunimo dienų ir priminė apie iššūkius, kylančius dėl technokratinės dehumanizacijos tendencijų, kuomet technologijos tinkamai neįvertina žmogaus orumo. Vyskupas sakė: „Labai puiku, kad pritaikome dirbtinį intelektą, robotus, tačiau tai negali nustumti į šalį žmogaus, nes žmogus juk yra kūrinijos viršūnė. Evangelijoje girdėjome Kristaus palyginimą apie du tarnus, kuriuos iškeliavęs šeimininkas paliko rūpintis savo namais. Vienas iš jų puikiai tvarkėsi, o kitas ėmė švaistyti šeimininko turtą... Kaip tai yra panašu į mus, nes dalis žmonių švaisto gamtos išteklius ir nesiskaito su Dievo kūrinija, nekalbant apie patį Dievą. Tačiau džiugina tai, kad vis daugiau žmonių žemės gėrybėmis naudojasi atsakingai ir pagarbiai. O kas gerbia kūriniją, gerbia ir patį Kūrėją, o tai reiškia, kad gerbia ir žmogų.

Kristus Evangelijoje kalba apie budėjimą. Tad ir jūs budėkite, kad mokslo laimėjimai nepastumtų į šalį ir nenužemintų žmogaus. Tikras mokslas visuomet tarnauja gėriui, tarnauja žmogui, tarnauja taikai. Tad siekite būtent tokio mokslo aukštumų“, - linkėjo ganytojas.

Po Mišių sveikinimo žodį tarė universiteto rektorius prof. Artūras Razbadauskas, o universiteto kapelionas doc. Andrius Vaitkevičius pakvietė į bendrystės ir pasidalijimo erdvę.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: