į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Roko atlaidai Pagėgių parapijoje
Paskelbta: 2023-08-20 22:00:51
 

Pagėgių šv. Kryžiaus parapijoje šiemet šv. Roko atlaidai vyko neįprastai, nes šventinę nuotaiką aptemdė 2023 m. rugpjūčio 17 d. įvykęs gaisras, kurio metu nudegė bažnyčios stogas. Atlaidų pamaldos vyko lauke.

Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kreipėsi į tikinčiuosius šiais žodžiais: „Praėjusią savaitę jūsų parapiją ištiko didžiulis smūgis, apdegė jūsų statyta ir puoselėta Pagėgių šv. Kryžiaus bažnyčia. Jūsų skausmas ir širdgėla yra visos vyskupijos skausmas ir širdgėla, visų Lietuvos tikinčiųjų praradimas. Už pagalbą malšinant gaisrą dėkoju priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, už pagalbą švelninant patirtus nuostolius dėkoju Pagėgių savivaldybei, miestelio bendruomenei, už palaikymą sunkią valandą dėkoju Pagėgių liuteronų bendruomenei, tiek ir kitiems liuteronų kunigams, savo užuojautą išreiškusiems socialiniuose tinkluose. Šiandien švenčiami šv. Roko atlaidai tebūna vilties ženklu, kad bažnyčios pastatas vėl prisikels naujam gyvenimui, nes čia yra gyva Bažnyčia – tai jūs!“

Homilijos metu ganytojas pasidalijo pirmaisiais įspūdžiais atvykus apžiūrėti bažnyčios: „Iš degančios bažnyčios išnešus daug daiktų, liko svarbiausi, kurių dėl didelio svorio ar dėl pavojaus žmonių gyvybei nespėta išnešti: priekyje stovi akmeninis altorius, netoli jo - krikštykla, centrinėje vietoje kaba didžiulis kryžius, o po juo – Mergelės Marijos statula. Scena tarsi iš Biblijos. Švč. Mergelė Marija patyrė ištisą išbandymų seriją, tačiau didžiausias išbandymas vyko po Viešpaties kryžiumi. „Stabat Mater dolorosa – stovi Motina skausminga“ – Marija stovi ir nesiblaško, nes ramiai priima ir šį išbandymą, rodydama nepaprastą brandą ir tikėjimo tvarumą. Tuo ji duoda mums pagrindinę pamoką: nepabėgti, kai sunku, bet išlikti iki galo“.

Vyskupas pažymėjo, kad nugalėti išbandymai, nepasisekimai ir įvairios krizės ugdo, grūdina ir augina žmones. „Tad ir ši nelaimė tebus didesnio susitelkimo, artimo meilės, atjautos ir augimo tikėjime priemonė“.

„Švenčiame šv. Roko atlaidus. O kaip vaizduojamas šv. Rokas? - Jis rodo savo sužeistą koją, rodo savo žaizdas ir suranda pagalbos, nes šuo laižo jo votis. Ką Dievas nori mums tuo pasakyti? – Ogi tai: jeigu žmonės nesupras ir nepaguos, Viešpats siųs šunį, kuris išlaižys mūsų žaizdas“ – kalbėjo vyskupas.

Po pamaldų parapijos klebonas kun. Kazys Žutautas, paskelbė, jog kurį laiką bus meldžiamasi kapinių koplyčioje. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius išreiškė savo širdies skausmą dėl įvykusio gaisro, paragino žmones atsargiai elgtis su ugnimi, nes savivaldybės teritorijoje pastaruoju metu yra buvę ir daugiau gaisrų. Dėl bažnyčios gaisro meras atšaukė planuotą miestelio šventę, o šventei skirtus pinigus siūlys skirti bažnyčios pastato atstatymui.

LR Seimo narys Ričardas Juška taip pat pažadėjo savo paramą bendraujant su valstybinėmis įstaigomis dėl bažnyčios atstatymo.

Telšių vyskupas paaiškino, jog artimiausiomis savaitėmis bažnyčios pastatą apžiūrės draudimo specialistai (pastatas buvo draustas) bei ekspertai, kurie įvertins žalą ir numatys stogo atstatymo darbų eigą.

Po ganytojo palaiminimo žmonės skirstėsi su viltimi, kad bažnyčios pastatas bus atstatytas, nes žmonės – gyvoji Bažnyčia pasiryžo šiam darbui.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Astos Andrulienės nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: