į pirmą puslapį

Kronika

Jaunimas traukia į Lisaboną
Paskelbta: 2023-07-30 20:14:25

Pasaulio jaunimo dienų pasiūlymas – praleisti savaitę vienoje iš septyniolikos Portugalijos vyskupijų į parapijas sutraukė šimtus tūkstančių jaunų žmonių iš viso pasaulio, tarp kurių buvo ir gausus būrys Telšių vyskupijos jaunimo. Sekmadienį (liepos 30 d.) vyskupijose vyko atsisveikinimas su piligrimais, kurie jau keliauja į Lisaboną, nes rugpjūčio 1 d. prasidės Pasaulio jaunimo dienos.

Į Lisaboną jau atvyko Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris Viešpaties dieną šventė Lisabonoje kartu su Fatimos Rožinio Marijos parapijos bendruomene (Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima). Parapijos klebonas atrodė nustebęs ir pasimetęs, kai į zakristiją užėjo du vyskupai iš Meksikos ir vyskupas iš Žemaitijos. Pagal bažnytinę tvarką vyskupas visuomet turi vadovauti šv. Mišioms, tačiau nei vienas iš vyskupų negalėjo portugalų kalba to atlikti, todėl šv. Mišioms vadovavo klebonas, o vyskupai tapo koncenlebrantais. Kad klebonas jaustųsi drąsiau, vyskupai liturgijoje nedėvėjo vyskupiškų kepuraičių.

Parapijoje jaučiasi svetingumas ir atvirumas, nes Pasaulio jaunimo dienos yra didelė malonė vietinei Bažnyčiai, kuri priima piligrimus, duoda pilną aprūpinimą, bet gauna žymiai daugiau. Anot Biblijos, „nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, priėmė viešnagėn angelus“ (Žyd 13,2).

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: