į pirmą puslapį

Kronika

Vegerių ir Naujosios Akmenės parapijų apjungimas
Paskelbta: 2023-07-27 13:38:40

Išklausius Telšių vyskupijos Kunigų tarybos bei Konsultorių kolegijos nuomonės dėl Vegerių Šv. Jurgio parapijos juridinio asmens statuso, kaip kad reikalauja Kanonų teisės kodeksas (kan. 515 § 2), ir atsižvelgiant į tai, kad Vegerių Šv. Jurgio parapija per pastaruosius kelis dešimtmečius dėl mažo gyventojų skaičiaus nevykdė intensyvios sielovadinės veiklos, o šv. Mišios parapijos teritorijoje buvo švenčiamos kelis kartus per metus, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius nusprendė nutraukti Vegerių Šv. Jurgio parapijos (a/k 192089475) kaip atskiro juridinio asmens veiklą, sujungiant jį su Naujosios Akmenės Šv. Dvasios atsiuntimo parapijos (a/k 191274019) juridiniu asmeniu, kaip tai numato Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 20 str. bei Kanonų teisės kodekso 515 § 2 bei 121 kanonai.

Išnykus juridiniam asmeniui Vegerių Šv. Jurgio parapijos teritorija prijungiama prie Naujosios Akmenės Šv. Dvasios atsiuntimo parapijos teritorijos.

Remiantis Lietuvos centrinio valstybės archyvo Pažyma „Apie Vegerių parapijos nekilnojamąjį turtą“ (2022-02-03; Nr. R4-383), Vegerių Šv. Jurgio parapija 1931 m. turėjo 108,33 ha žemės. 1944-1948 metų byloje nurodyta, kad 95,28 ha parapijos žemės buvo paimta į valstybinį žemės fondą, t. y. nacionalizuota. Kol Lietuvos Respublikoje nėra iki galo išspręstas klausimas dėl nacionalizuotų žemės sklypų grąžinimo ar kompensavimo tvarkos religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, teisė kelti klausimą dėl restitucijos į iki 1940 metų turėtus žemės sklypus, kurie buvo nacionalizuoti, bet nėra sugrąžinti, perduodama Naujosios Akmenės Šv. Dvasios atsiuntimo parapijai; tuo pačiu perduodama teisė naudotis Lietuvos Respublikos Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklėse numatyta sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai tvarka.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: