į pirmą puslapį

Kronika

Piligrimystė į Žemaičių Kalvariją
Paskelbta: 2023-06-02 21:28:34

Telšių vyskupijos tikintieji 2023 m. birželio 2 d. išsiruošė tradicinei piligrimystei į Žemaičių Kalvariją. Pirmasis sustojimas įvyko Kęstaičiuose, kur 18-19 a. veikė šv. Roko gailestingųjų brolių vienuolynas. 1886 metais caro valdžia uždarė vienuolyną ir bažnyčią, tačiau tikintieji tam priešinosi. Nepaisant susirėmimų ir protestų, bažnyčia buvo uždaryta ir sugriauta. Atsirado tradicija toje vietoje statyti kryžius.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pašventino Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos pastatytą kryžių. Šventinime dalyvavo tikintieji iš abiejų Mažeikių parapijų. Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas padėkojo kryžiaus pastatymo iniciatoriams, rėmėjams ir pakvietė toliau tęsti piligrimystę į Žemaičių Kalvariją.

Žemaičių Kalvarijos bazilikoje pasitiko gausus būrys piligrimų iš Telšių dekanato. Homilijoje Telšių ganytojas kalbėjo apie maldos svarbą: „bažnyčios pastatas visų pirma yra maldos namai. Kai žvelgiu į jus, žvelgiu į šią didingą Žemaičių Kalvarijos baziliką, matau, kiek daug žmonių per beveik keturis šimtus metų čia ėjo Kalnus, giedojo giesmes, keliais eina aplink altorių melsdamiesi ir aukodami Viešpačiui savo vargus... Visa tai patyręs supranti, jog čia yra maldos namai, tie Dangaus vartai, pro kuriuos ypatingai veikia Dievas“.

Po Eucharistijos šventimo gausi piligrimų minia, lydima pučiamųjų instrumentų garsų, patraukė į Kalnus. Dėl sveikatos negalintieji eiti kartu liko giedoti Kalnus bazilikoje.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Viliaus Viktoravičiaus ir Birutės Šneideraitienės nuotr.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: