į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos globėjo šventė
Paskelbta: 2023-06-01 23:30:06

Telšių vyskupija 2023 m. birželio 1 d. iškilmingai minėjo savo dangiškojo globėjo šv. Justino šventę. Nors tą dieną Visuotinės Bažnyčios liturginiame kalendoriuje buvo švenčiama Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo šventė, tačiau Telšių vyskupijos tikintieji turėjo privilegiją švęsti šv. Justino šventę.

Susirinkus gausiam vyskupijos dvasininkų būriui Eucharistijai vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, tą dieną minintis trečiąsias paskyrimo Telšių vyskupu metines. Šv. Mišių metu buvo teikiami diakono šventimai Arūnui Raudoniui, kuris baigęs Nuolatinių diakonų ugdymo centro programą ir gavęs savo žmonos Linos pritarimą, sutiko priimti diakono šventimus.

Pamaldų pradžioje Telšių vyskupas visus pasveikino ir padėkojo visiems vyskupijos dvasininkams, vienuoliams ir vienuolėms, tikintiems pasauliečiams už tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skleidimą kasdienybėje. Homilijoje vyskupas komentavo apaštalo Pauliaus mintis apie kryžių bei netvarią pasaulio išmintį, kuri atmeta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžių. Vyskupas klausė: „Kas sukelia karus? Konfliktus? Suirutes? – ar tą daro mažutėliai? – Tikrai ne. Karus ir badmečius sukelia šio pasaulio galingieji išminčiai, vadovaujantys didžiosioms valstybėms. Atmesdami Dievą jie patys siekia užimti Jo vietą ir prašauna pro šalį, nes Dievas sako: „sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu gudriųjų gudrybę. ... Kur išminčius? ... Kur mokovas? ... Kur pasaulio tyrinėtojas? – Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste?“

Vyskupas priminė kunigams, kad jie taip pat yra ir diakonai, t.y. tarnai, nes kunigystės šventimai nepanaikina diakonato, o tai reiškia, kad savo kūne visuomet nešiojame tarnystės žymę, kurios nevalia pamiršti.

Vyskupas įteikė naujai pašventintam diakonui Arūnui Raudoniui šventimų liudijimą ir paskyrimą tarnystei į Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapiją.

Dieve, laimink pirmąjį Telšių vyskupijos nuolatinį diakoną, jo šeimą ir jo tarnystę!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: