į pirmą puslapį

Skelbimai

Sausio 28 d. Ekumeninė valanda Klaipėdos universiteto koplyčioje.
Paskelbta: 2020-01-22 09:57:42

Ekumeninės maldos už krikščionių vienybę savaitė. Klaipėdos Universiteto koplyčioje
Martino Chemnico knygos „Enchiridionas: tarnystė, žodis ir sakramentai“ – pristatymas


Laikas: Sausio 28 d. 17.00 valanda
Vieta: Klaipėdos Universiteto koplyčia (H. Manto g. 84)
Klaipėdos Universiteto kapelionas kun. dr. Andrius Vaitkevičius ir Klaipėdos Universiteto mišrus
choras „Pajūrio Aidos“ bei jo vadovas doc. dr. Algirdas Šumskis kviečia bendrystės akimirkai,
minint pasaulinę viso pasaulio krikščionių susibūrimo maldoje už krikščionių vienybę savaitę.
Klaipėdos Universiteto koplyčioje – artumo valanda: choras dovanos giesmes, o Liuteronų
bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis pristatys į lietuvių kalbą išverstą Martino Chemnico knygą:
„Enchiridionas: tarnystė, žodis ir sakramentai“. Mūsų laukia aktyvi diskusija, pasidalinimas
mintimis, įžvalgomis, dvasingumo valanda. Susitikime Klaipėdos Universiteto koplyčioje sausio 28
d. 17.00 valandą.


Pristatoma knyga buvo parašyta kaip instrumentas ir bazinė knyga liuteronų kunigų egzaminavimui.
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas dr. Mindaugas Sabutis pratarmėje lietuviškajam
leidimui šitaip rašo: „Ši knyga aplenkė savo laiką ir paskirtį. Ją knygų lentynoje susiranda skirtingų
kartų liuteronai bei kitų konfesijų krikščionys. Tikiu, kad mūsų laike, kai net krikščionys neretai
susiduria su aiškaus mokymo stoka, šios knygos ar atskirų jos skyrių skaitymas gali būti tikrai
naudingas. (...) Viliuosi, kad ši knyga taps geru įrankiu gilesniam teologijos pažinimui, skaitytojui
bus įdomu ir naudinga susipažinti su liuteronų bažnyčios mokymu, bei atrasti atsakymus į
svarbiausius klausimus apie Dievą ir žmogų“.
Įdomių, gilių, egzistencinių temų aptarimas laukia. O taip pat galbūt tiesiog nuoširdus pokalbis apie
visiems rūpimą vidinį pasaulį, bei išgyvenimus, bei savosios, krikščioniškosios tapatybės, mus visus
vienijančios, pajautimas laukia.


Knygą išleido liuteronų bažnyčia:
Enchiridionas: tarnystė, žodis ir sakramentai / Martinas Chemnicas. Iš anglų kalbos vertė Remigijus
Šemeklis. Tauragė: Fundatio Pietatis. 2019. 168 p. ISBN 978-609-95824-6-7.

Klaipėdos Universiteto kapelionas kun. dr. Andrius Vaitkevičius

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: