į pirmą puslapį

Skelbimai

Popiežiaus padėka Telšių vyskupijos tikintiesiems
Paskelbta: 2022-11-16 16:34:23

Vatikano Ekonomikos sekretoriato prefektas Juan Antonio Guerrero Alves SJ padėkojo Telšių vyskupijos tikintiesiems už aukas, skirtas paremti popiežiaus vykdomus artimo meilės darbus.

2022 m. Telšių vyskupijos parapijose birželio pabaigoje buvo vykdoma speciali rinkliava (taip vadinama Šv. Petro Skatikas), kurios metu buvo surinkta 24.123,30 Eur. Per Apaštalinę Nunciatūrą Lietuvoje aukos buvo perduotos Šventajam Sostui.

Kaip rašoma prefekto laiške, „popiežius Pranciškus nuoširdžiai dėkoja už šią dosnią paramą Jo vykdomai evangelizavimo bei labdaros misijai ir užtikrina savo maldą už visus, kurie patikėti Jūsų sielovadinei globai, o ypač už tuos, kurie kenčia nepriteklius pasaulio periferijose. Prašydamas toliau melstis už Jį, Bažnyčią ir už taiką, Šventasis Tėvas meiliai suteikia visiems jums apaštalinį palaiminimą“.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: