į pirmą puslapį

Skelbimai

Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje 2022 m. birželis - liepa
Paskelbta: 2022-06-23 19:28:16

 

 • Kan. Viktoras AČAS skiriamas penkerių metų kadencijai Telšių vyskupo delegatu ir komisijos nepilnamečių apsaugos klausimams tirti pirmininku.

 • Kun. Virginijus PALIONIS atleidžiamas iš Luokės Visų Šventųjų parapijos klebono, bei nuo pareigos klebono teisėmis aptarnauti Upynos Šv. Jono Labdario ir Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos parapijas, ir skiriamas Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu taip pat klebono teisėmis bei pareigomis aptarnauti Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčią, Rubikų ir Grūstės Šv. Marijos Magdalenos koplyčias.

 • Kun. Saulius STUMBRA pačiam prašant atleidžiamas iš Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus pareigų ir skiriamas Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos rezidentu vikaro teisėmis ir pareigomis su teise laiminti Santuokas, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 • Kan. Jonas AČAS atleidžiamas iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebono, Bazilikos rektoriaus bei Plungės dekanato vicedekano pareigų ir skiriamas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 • Kun. Modestas RAMANAUSKAS atleidžiamas iš Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčią, Rubikų ir Grūstės Šv. Marijos Magdalenos koplyčias ir skiriamas Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu bei Bazilikos rektoriumi.

 • Kun. Romas STARKUTIS atleidžiamas iš Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Luokės Visų Šventųjų parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Upynos Šv. Jono Labdario, Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos parapijas bei Viekšnaliuose esančią maltiečių šv. Jono Krikštytojo senelių globos namų koplyčią, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 • Kun. Vaidas GADEIKIS atleidžiamas iš Šilutės Šv. Kryžiaus vikaro pareigų ir skiriamas Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru su teise laiminti Santuokas.

 • Kun. Audrius UNDRAITIS atleidžiamas iš Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos vikaru su teise laiminti Santuokas.

 • Kan. Domas GATAUTAS atleidžiamas iš Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Varnių Šv. Aleksandro parapiją ir Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčią slaugos ligoninėje. Nuo liepos 18 d. atleidžiamas iš visų Telšių vyskupijoje turėtų pareigų ir suspenduojamas nuo visų kunigiškų pareigų remiantis Kanonų teisės kodekso kan. 274 §2, kan. 285 §4 bei kan. 1393 §2.

 • Kun. Andrius BAKSTYS skiriamas Telšių vyskupijos Katedros ir prie jos besiglaudžiančios Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru su teise laiminti Santuokas.

 • Kan. Andriejus SABALIAUSKAS atleidžiamas iš Telšių vyskupijos Katedros ir prie jos besiglaudžiančios Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaro bei Lietuvos kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Telšiuose dvasios tėvo pareigų, ir skiriamas Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Varnių Šv. Aleksandro parapiją bei Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčią slaugos ligoninėje, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 • Kun. Vytautas ŠIAUDVYTIS atleidžiamas iš Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės, Varsėdžių Šv. Roko parapijas bei Obelyno Šv. Kazimiero ir Bijotų Šv. Kazimiero koplyčias, ir skiriamas Laukuvos šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Požerės Kristaus Atsimainymo parapiją bei Šiauduvos Kristaus Prisikėlimo koplyčią.

 • Kun. Virgilijus POCIUS atleidžiamas iš Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Požerės Kristaus Atsimainymo parapiją bei Šiauduvos Kristaus Prisikėlimo koplyčią, ir skiriamas Vainuto Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją bei Vizbarų Šv. Pranciškaus ir Bikavėnų Šv. Roko koplyčias.

 • Kun. Vidmantas ŠIDLAUSKAS atleidžiamas iš Vainuto Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją bei Vizbarų Šv. Pranciškaus ir Bikavėnų Šv. Roko koplyčias, ir skiriamas Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės, Varsėdžių Šv. Roko parapijas bei Obelyno Šv. Kazimiero ir Bijotų Šv. Kazimiero koplyčias.

 • Kun. Romualdas GEČAS atleidžiamas iš Šateikių Šv. Evangelisto Morkaus parapijos klebono pareigų, taip pat nuo pareigos aptarnauti Gintališkės Šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapiją bei Bukantės Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčią, ir skiriamas Viešvėnų Švč. Trejybės parapijos klebonu, aptarnauti Rainių Nukryžiuotojo Jėzaus, Vembūtų Šv. Kazimiero ir Stulpinų Šventosios Dvasios Atsiuntimo koplyčias.

 • Kun. Renatas LIUBERSKIS atleidžiamas iš Viešvėnų Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Rainių Nukryžiuotojo Jėzaus, Vembūtų Šv. Kazimiero ir Stulpinų Šventosios Dvasios Atsiuntimo koplyčias, ir skiriamas Šateikių Šv. Evangelisto Morkaus parapijos klebonu, taip pat klebono teisėmis bei pareigomis aptarnauti Gintališkės Šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapiją bei Bukantės Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčią.

 • Kan. Juozas VAIČIUS atleidžiamas iš Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidentu.

 • Kun. Mindaugas ALEKNA nuo 2022 m. balandžio 5 d. iškardinuotas iš Telšių vyskupijos ir inkardinuotas Kauno arkivyskupijoje.

 • Diak. Dovydas PAULIKAS 2022 m. birželio 1 d. paskirtas diakono praktikai Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijoje.

 • Diak. Rokas MAZILIAUSKIS 2022 m. birželio 1 d. paskirtas diakono praktikai Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijoje.

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: