į pirmą puslapį

Skelbimai

Lapkričio 18 d. Dievo tarno Vincento pagerbimas
Paskelbta: 2021-11-17 16:56:36

2021 m. lapkričio 18 d. (ketvirtadienį) Telšių vyskupijos tikintieji mini iškilaus savo ganytojo Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus 75-ąsias mirties metines.

11.00 val. šv. Mišias aukos Telšių vyskupijos kunigai, vadovaujami vyskupo A. Jurevičiaus.

Telšių katedros kripta, kurioje ilsisi žemiškieji Dievo tarno palaikai tikinčiųjų lankymui atvira nuo 8 iki 18 valandos.

Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius sovietinės valdžios buvo suimtas ir kviečiamas bendradarbiauti tampant informatoriumi ir įskundžiant žmones. Vyskupas raštu taip atsakė: „pareiškiu, kad įskundimai visiškai nesuderinami nei su manimi pačiu, nei su mano titulu, nei su mano sąžine, ir todėl aš kategoriškai atsisakau įskundinėti“. Pateikę nepagrįstus kaltinimus okupantai nuteisė vyskupą mirties bausme sušaudant. Egzekucija buvo įvykdyta 1946 metų lapkričio 18 dieną Vilniuje, o kūnas slapta palaidotas. Tik 1999 m. Vilniuje esančio Tuskulėnų dvaro parke buvo atrasti, identifikuoti ir Telšių katedros kriptoje iškilmingai perlaidoti Dievo tarno palaikai.

1989 m. Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegija Karo tribunolo nuosprendį panaikino, „nesant nusikaltimo sudėties“.

Paskelbimo palaimintuoju byla pradėta 1991 metais.

Melskime Viešpatį, kad Dievo tarnas Vincentas greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju! 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: