į pirmą puslapį

Skelbimai

Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. balandis
Paskelbta: 2023-04-07 14:10:27
 • Kunigas brolis Rolandas Taučius OFM atleistas iš Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos vikaro pareigų.

 • Kunigas brolis Kazimieras Aurelijus Kasparavičius OFM paskirtas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos vikaru.

 • Kunigas Donatas Žukauskas atleistas iš Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos administratoriaus pareigų, taip pat nuo pareigos administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnauti Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bei Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapijas ir paskirtas šių parapijų klebonu.

 • Kunigas Klemensas Jaraminas atleistas iš Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos administratoriaus pareigų, taip pat nuo pareigos administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnauti Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo parapiją ir paskirtas šių parapijų klebonu.

 • Kunigas Dovydas Paulikas paskirtas Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaru.

 • Kunigas Donatas Litvinas paskirtas Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės dvasios vadu, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 • Kunigas Narsutis Petrikas atleistas nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Nemakščių Švč. Trejybės parapiją ir paliktas eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 • Garbės kanauninkas Alvydas Bridikis atleistas nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapiją ir paliktas eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 • Kunigas Ramūnas Gerdauskas atleistas iš Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Nemakščių Švč. Trejybės parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapiją.

 • Kanauninkas Haroldas Šneideraitis atleistas nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis laikinai aptarnauti Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus, Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus ir Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapijas ir paliktas eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 • Kunigas Justinas Palubinskas atleistas iš Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus ir Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapijas.

 • Kunigas Stasys Šlepavičius atleistas iš Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos vikaru.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: