į pirmą puslapį

Caritas

Laukuvos 2
90306 Rietavas
El. paštas
www.telsiucaritas.lt

Direktorius – kun. Antanas GUTKAUSKAS,
mob. 8 615 15922; el. paštas

Pavaduotoja – Regina BALČIŪNIENĖ ,
mob. 8 671 70789; el. paštas

Apie vyskupijos Caritas organizaciją

Nuo 1989 m. veikianti vyskupijos Caritas organizacija vienija Telšių vyskupijos parapijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia daugelyje vyskupijos parapijų. Šiuo metu vyskupijos Caritas skyriai veikia 56-iose parapijose. Telšių vyskupijos Carite yra 247 savanoriai.

Telšių vyskupijos Caritas gali įstatymų nustatyta tvarka turėti įvairias socialines tarnybas: ligonių, senelių priežiūros, globos reikalingų vaikų, pagalbos skurstantiems, benamiams, sergantiems priklausomybių ligomis (alkoholio, narkotikų ir kt.) ir kt., atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir problemų pobūdį.

Savo veikloje Telšių vyskupijos Caritas vadovaujasi Katalikų Bažnyčios teise, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir šiuo statutu.

Telšių vyskupijos Caritas tikslai:

 • Skatinti visuomenėje artimo meile pagrįstus santykius, ugdant religinę toleranciją, kultūrinį bendradarbiavimą bei žmonių solidarumą.
 • Vadovaujantis krikščioniškais (tiesos ir meilės) principais, siekti žmonių (socialinės) gerovės, sudarant sąlygas jų pozityviai socializacijai visuomenėje.

Telšių vyskupijos Caritas uždaviniai:

 • Propaguoti bei skleisti krikščioniškas vertybių įtvirtinimą visuomenėje.
 • Įtakoti teisingą socialinę politiką bei teikti pasiūlymus socialinės apsaugos srityje.
 • Siekti kiekvieno visuomenės nario, reikalingo krikščioniškos paramos, minimalių poreikių patenkinimo užtikrinantį asmens orumą.

Telšių vyskupijos Caritas funkcijos:

 1. Koordinuoti parapijų Caritas skyrių veiklą.
 2. Tirti Caritas skyrių poreikius. Rūpintis darbuotojų, savanorių kvalifikacijos kėlimu ir teikti jiems labdarą, kai jie atitinka nustatytus pagrindus.
 3. Esant reikalui atstovauti parapijų Caritas skyrius savivaldybės, apskrities ar respublikinio lygio institucijose.
 4. Sudaryti Telšių vyskupijos Caritas darbuotojams, savanoriams sąlygas kelti kvalifikaciją: teikti metodinę paramą, konsultuoti su veikla susijusiais klausimais, rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo programas bei kursus, organizuoti susitikimus, seminarus, konferencijas, rekolekcijas.
 5. Rengti įvairius projektus, siekiant gauti lėšų Caritas veiklai vystyti.
 6. Rengti pasiūlymus, projektus, siekiant pagerinti skyrių veiklą.
 7. Vykdyti leidybinę veiklą: metodinė medžiaga, informaciniai lankstinukai ir kt.
 8. Padėti parapijoms steigti skyrius ir teikti jiems metodinę paramą

Parapijos Caritas uždaviniai:

 1. Tirti bendruomenės poreikius ir tuo pagrindu rengti bei vykdyti socialines programas bei teikti dvasinę paramą seneliams, ligoniams, daugiavaikėms, alkoholizmo bei narkomanijos problemų turinčioms šeimoms, našlaičiams, beglobiams ir dėl įvairių priežasčių tėvų neprižiūrimiems vaikams. Pagal galimybes padėti asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, integruotis į visuomenės gyvenimą.
 2. Organizuoti ir vykdyti labdaros rinkimo ir dalinimo akcijas prie parapijų.
 3. Pagal galimybes steigti labdaros valgyklas alkstantiems, dienos centrus žmonėms su negalia, valkataujantiems vaikams, senelių ir vaikų globos namus, rūpintis jų veikla ir išlaikymu.
 4. Plėsti savanorišką pagalbą bendruomenės nariams, rengti savanorius socialinei ir karitatyvinei veiklai bei koordinuoti jų darbą.
 5. Bendradarbiauti su seniūnijomis, Socialinės globos ir paramos skyriais, Vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, siekiant socialinių, karitatyvinių tikslų įgyvendinimo.
 6. Organizuoti visuomenės švietimą, skirtą neigiamų socialinių reiškinių prevencijai (narkotikų, alkoholio, prostitucijos, smurto ir kt.).
 7. Teikti socialinę paramą iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims.
 8. Teikti pagalbą stichinės nelaimės atveju.
 9. Teikti įvairaus pobūdžio (teisines, socialines, psichologines, pedagogines) konsultacijas bendruomenės nariams.
 10. Vykdyti Caritas veiklos vertinimą, remiantis savianalizės rezultatais tobulinti karitatyvinę praktiką.
 11. Rengti kasmet savo veiklos ataskaitą ir pateikti Telšių vyskupijos Caritas.

Parapijų Caritas yra struktūriniai Telšių vyskupijos Caritas padaliniai.

Vykdoma veikla

Telšių vyskupijos Caritas įstaigos

Globos ir senelių namai

 • Telšių vyskupijos Caritas VšĮ Skuodo globos namai
  Gedimino g. 14, 98115 Skuodas
  Direktorius – kun. teol. lic. Saulius DAMAŠIUS
  Direktoriaus pavaduotoja – Rasa KRYŽEVIČIUTĖ,
  tel. (440) 73 634, mob. 8 687 90520, 8 682 33106; el. paštas
 • Žemaičių Kalvarijos parapijos senelių namai
  Tvenkinio g. 1, Žemaičių Kalvarija, 90444 Plungės r.
  Direktorius – kan. relig. m. mgr. Jonas AČAS,
  mob. 8 687 85991, el. paštas
 • Kaltinėnų parapijos senelių globos namai
  Didžioji g. 8A, 75453 Kaltinėnai, Šilalės r.,
  tel. (449) 57 447, mob. 8 699 01275; el. paštas
  Direktorius – klebonas kun. relig. m. mgr. Narsutis PETRIKAS
 • Kvėdarnos parapijos senelių globos namai
  Piliakalnio g. 4, 75348 Kvėdarna, Šilalės r.,
  tel. (449) 55395, mob. 8 699 93245, el. paštas
  Steigėjas – klebonas kun. relig. m. mgr. Juozas RUDYS
  Direktorė – Ligita RUMŠIENĖ
 • VšĮ Rietavo parapijos senelių globos namai
  J. Naujalio g. 3, 90307 Rietavas, Plungės r.,
  tel. (448) 69422, mob.: 8 670 36322, 8 671 70789
  el. paštas: ,
  Direktorius – klebonas kun. Antanas GUTKAUSKAS
  Pavaduotoja soc. reikalams – Regina BALČIŪNIENĖ
 • VšĮ Plungės parapijos senelių globos namai
  Birutės g. 2, 90113 Plungė
  Direktorius – klebonas kun. Julius MEŠKAUSKAS,
  mob. 8 687 89996; el. paštas
 • VšĮ Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai
  Taikos pr. 29A, 91145 Klaipėda,
  tel.: (46) 49 33 76, mob. +370 657 46035;
  el. paštas ; www.caritasglobosnamai.lt
  Direktorius – kun. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS
  Pavaduotoja – Ana STIRBIENĖ

Programos ir projektai

 • PAGALBOS PREKYBOS MOTERIMIS IR PROSTITUCIJOS AUKOMS PROGRAMA
  Sielovadinė, psichologinė, teisinė ir socialinė parama nuo prekybos žmonėmis nukentėjusioms ar prostitucijos tinklą palikti norinčioms moterims.
  Taikos pr. 29A, 91145 Klaipėda,
  el. paštas
  www.anti-trafficking.lt
  Koordinatorė – Renata KARALIŪNAITĖ, mob. 8 678 18 791
 • KALINIŲ GLOBA IR REINTEGRACIJA
  Teikiamos individualios konsultacijos grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, jie informuojami, padedama sutvarkyti dokumentus, tarpininkaujama, esant reikalui - remiami materialiai (perkami medikamentai, maisto produktai, higienos priemonės).
  Kretingos g. 40, 92307 Klaipėda
 • SLAUGA IR GLOBA NAMUOSE
  Sielovadinė, socialinė ir psichologinė pagalba sunkiai sergantiems, vienišiems, socialiai remtiniems žmonėms namuose.
  Taikos pr. 29A, 91145 Klaipėda
  Koordinatorė – Kristina SONGAILIENĖ, mob. 8 684 91 882, el. paštas
 • SAVANORIŲ MOKYMŲ PROGRAMA
  Mokymų pagrindinis tikslas padėti atėjusiam savanoriui pažinti, atrasti ir išreikšti save, išklausant teorinių žinių kursą bei išbandant save praktinėje „Caritas“ veikloje. Teorinė dalis, sudaranti 50% mokomosios veiklos, skirta gilesniam savęs pažinimui, saviugdai bei socialinių įgūdžių lavinimui.
  Taikos pr. 29A, 91145 Klaipėda
  Koordinatorė – dr. Vaineta JUŠKIENĖ, mob. 8 612 74 761; el. paštas
 • MAISTAS ANT RATŲ
  Kartu su organizacija „Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba“ vykdomas projektas, darbo dienomis 25-iems skurdžiai gyvenantiems Klaipėdos miesto gyventojams pristatomas karštas maistas į namus.
  Taikos pr. 29A, 91145 Klaipėda
  tel.: (46) 49 33 76, 31 50 78, el. paštas
  Šį projektą galite paremti per fondą www.aukok.lt

Klaipėdos parapijų Caritas įstaigos

 • Šv. Juozapo Darbininko parapijos Caritas
  Smiltelės g. 27, Klaipėda
  mob. 8 682 67 358; el. paštas
  Dirba I–IV 17.30–19.30 val. ir V 16.00–18.00 val.
 • Šv. Kazimiero parapijos Carito valgykla
  Kretingos g. 40, 92307 Klaipėda
  tel. (46) 41 42 32
  el. paštas
  Dirba trečiadieniais ir penktadieniais 10.00–13.00 val.
 • Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
  Taikos pr. 29A, Klaipėda
  mob. 8 687 58 020
  el. paštas
  Dirba I–V 9.00–17.00 val.

Kitų parapijų Caritas įstaigos

 • Naujosios Akmenės parapijos Caritas
  L. Petravičiaus a. 5, Naujoji Akmenė
  Kleb. Olijandas JUREVIČIUS, mob. 8 657 95164, el. paštas
  Savanorė Birutė PLIUŠKIENĖ, mob. 8 672 47458
  Dirba kiekvieną antradienį 16.00–18.00 val.
 • Ventos parapijos Caritas
  Ventos g. 20–32, Venta
  Kleb. Andrius EIDINTAS, mob. 8 678 88288
  Savanorė Irena JATKAUSKIENĖ, mob. 8 615 14491
  Dirba I–V 9.00–16.00 val.
 • Akmenės parapijos Caritas
  Kalno g. 3, Akmenė
  Kleb. kan. Egidijus ZULCAS, mob. 8 612 28413; el. paštas
  Reikalų vedėja – Stanislava Julija OBELENIENĖ, mob. 8 627 66382
  Dirba kiekvieną antradienį 10.00–12.00 val.

Be kitos veiklos Telšių vyskupijos Caritas organizuoja adventinę akciją „Gerumas mus vienija“, kviečiant geros valios žmones padėti materialiai skurdžiai gyvenančioms šeimoms, vaikams, vienišiems (paaukojant finansinę dovaną).

PADĖKITE MUMS DARYTI GERA

Norėdami prisidėti prie Telšių vyskupijos Caritas gerų darbų sąskaitos, tai galite padaryti pravesdami 2% gyventojų pajamų mokesčio. Tik 2% – o mums tai galimybė padėti vargstantiems!

Paramos gavėjo pavadinimas Telšių vyskupijos Caritas
Paramos gavėjo kodas 192074053
Sąskaitos numeris LT484010042800071649

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: