į pirmą puslapį
  Plungės dekanatas
Alsėdžiai  ▪  Beržoras  ▪  Gegrėnai  ▪  Gintališkė  ▪  Kantaučiai  ▪  Kuliai  ▪  Medingėnai  ▪  Pakutuvėnai  ▪  Plateliai  ▪  Plungė  ▪  Rietavas  ▪  Spraudis  ▪  Stalgėnai  ▪  Šateikiai  ▪  Tverai  ▪  Žemaičių Kalvarija  ▪  Žlibinai

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija

Žemaičių a. 6, 90282 Tverai, Rietavo sav.

Dvasininkai

Klebonas relig. m. mgr. Aivaras PUDŽIUVELIS
1978 12 20 ▪ 2003 12 21 ▪ 2019 01 10
Tel. (448) 41 111, mob. +370 612 06119
El. p.

Aptarnauja Medingėnus

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 10 ir 12 val.
  Pirmadieniais nėra
  Antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais: 17 val. (vasaros laiku), 16 val. (žiemos laiku)
  Ketvirtadieniais pagal susitarimą
  Šeštadieniais: 11 val. ir pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais 11.20 val., penktadieniais 30 min. prieš šv. Mišias
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš 10 val. šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių, šiokiadieniais po šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių, šiokiadieniais po šv. Mišių
 • Rožinis sekmadieniais 11.30 val.; spalio mėn. šiokiadieniais 16.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios metu pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Apsilankymo tituliniai atlaidai – pirmąjį liepos sekmadienį
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai – rugpjūčio 15 d.

Parapijos teritorija

Tverų miestelis ir 37 kaimai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Tverų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
Adresas Žemaičių a. 6, Tverai, Rietavo sav.
Juridinio asmens kodas 191278188
Bankas Swedbank
A. s. LT32 7300 0100 0256 2899

Apie bažnyčią ir parapiją

Dabartinė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia yra trečioji arba ketvirtoji, pastatyta 1897 m. Tai liudija įrašas bažnyčioje. Statytojas – klebonas kan. Juozapas Niūniava (Nonevičius). 1907 m. už šventoriaus pastatyta mūrinė, dviaukštė varpinė. Bažnyčia yra medinė, stačiakampė su apside, dvibokštė. Bažnyčios šventorių juosia akmenų mūro tvora. Joje įrengta 14 raudonų plytų koplytėlių su Kryžiaus kelio stacijomis. Išmūryti įspūdingi ir vieninteliai Lietuvoje žemaitiškojo baroko stiliaus vartai.

Ši bažnyčia – didžiausia Lietuvoje medinė bažnyčia.

Malonėmis garsi Dievo Motinos su Kūdikiu ikona

Tverai (žem. Tverā) – miestelis Rietavo savivaldybėje, kelio 3239 Rietavas–Tverai–Varniai pusiaukelėje, Žemaičių aukštumos pažemėjime, šalia Aitros upės.

1646 m. pranešime Šv. Sostui vysk. J. Tiškevičius mini, jog Tverų bažnyčia yra garsesnė tarp kitų bažnyčių, nes čia žmonės renkasi prie malonėmis garsaus Marijos paveikslo, patirdami daug malonių ir stebuklų.

Tikslios ikonos kilmės nustatyti neįmanoma, nėra išlikusių dokumentų.

Paveikslas yra bažnyčios didžiajame altoriuje. Įrengtas didesniame paveiksle. Jis uždaromas ir atidaromas 2 sidabrinėmis durelėmis. Pieštas ant medžio, tempera. Virš stebuklingo paveikslo yra karūna.

Paveikslas panašus į Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos Dievo Motinos, atvaizdą. Fonas padengtas sidabriniu aptaisu.

Sena ir unikali pamaldumo tradicija – nuoširdžiai ir maldingai eiti keliais apie didįjį altorių su degančia žvake rankoje.

Malonėmis ir stebuklais garsus paveikslas, laikomas uždarytas. Atidaromas prieš šv. Mišias ir uždaromas po, giedant „Sveika, Marija“ maldą.

Visi norintys aplankyti Tverų bažnyčią laukiami prieš ir po šv. Mišių. Privačios piligrimų ir turistų grupės, norinčios aplankyti Tverų bažnyčią, turi tartis privačiai su parapijos Klebonu.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: