į pirmą puslapį
  Plungės dekanatas
Alsėdžiai  ▪  Beržoras  ▪  Gegrėnai  ▪  Gintališkė  ▪  Kantaučiai  ▪  Kuliai  ▪  Medingėnai  ▪  Pakutuvėnai  ▪  Plateliai  ▪  Plungė  ▪  Rietavas  ▪  Spraudis  ▪  Stalgėnai  ▪  Šateikiai  ▪  Tverai  ▪  Žemaičių Kalvarija  ▪  Žlibinai

Rietavo Šv. arkangelo Mykolo parapija

Laisvės a. 2, Rietavas, 90311 Plungės r.
Tel./faks. (448) 68 134, mob. +370 615 15922
El. p.
www.rietavoparapija.lt

Dvasininkai

Klebonas Antanas GUTKAUSKAS
1973 11 07 ▪ 1998 05 31 ▪ 2011 07 05
Tel./faks. (448) 68 134, mob. +370 615 15922
El. p.

Vikaras Vytautas NORBUTAS
1975 06 03 ▪ 2004 12 18 ▪ 2021 09 23
Mob. +370 670 38470

Rezidentas Česlovas DEGUTIS
1944 01 31 ▪ 1977 05 22 ▪ 2018 07 11
Mob. +370 618 26690

Jų adresas: Laukuvos g. 2A, Rietavas, 90311 Plungės r.

Aptarnauja Spraudį.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 10 val. (jaunimo), 12 val.
  Pirmadieniais 9 val.
  Kitais šiokiadieniais 18 val.
  Šeštadieniais: ryte 10, 11, 12 val. (pagal poreikį); 18 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais 10.45–11.45 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11.30 val., trečiadieniais prieš vakarines šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 10.45 val., kitomis idneomis 17.30 vl.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis po vakaro šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 17.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 10 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10 val.

Atlaidai ir šventės

Sekminių atlaidai
Porcinkulės atlaidai – pirmąjį rugpjūčio sekmadienį
Šv. arkangelo Mykolo (tituliniai) atlaidai – paskutinįjį rugsėjo sekmadienį

Daugėdų koplyčioje Sekminės – sekmadienio išvakarėse sutartu laiku

Lapkričio1 d. pamaldos miesto kapinėse 17 val.
Kūčių vakare šv. Mišios 20 val., Šv. Kalėdų rytą – 8 val.
Didijį penktadienį Kryžiaus kelio procesija miesto gatvėmis 17 val.
Didįjį šeštadienį Velykų vigilija 20 val.
Šv. Velykų rytą šv. Mišios 8 val. (po šv. Mišių procesija)

Parapijos teritorija

Rietavas ir 51 kaimas, priklausantis Rietavo seniūnijai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, adoruotojos, parapijos choras „Ad Lucem“, Caritas; vaikų rengimo sakramentams ir sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai grupės; skautai; Šv. Rašto grupė, Motinos maldoj grupė; Alfa kursas, Marijos legionas, senelių globos namai.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Rietavo Šv. arkang. Mykolo parapija
Adresas Laisvės g. 2A, Rietavo m., Rietavo sav.
Juridinio asmens kodas 191277848
Bankas Swedbank
A. s. LT78 7300 0100 3608 1197

Apie bažnyčią ir parapiją

Pirmoji bažnyčia Rietave įsteigta ne vėliau, kaip 1529 m. Ji buvo medinė, kiek stambesnė už aplinkinius namus.Manoma, kad kalvinai iš katalikų ją buvo pasisavinę, Rietavo tijūnas Leonas Sapiega 1588 m. ją padėjo susigrąžinti. Klebonas privalėjo išlaikyti prie bažnyčios mokyklą ir mokytoją (magistrą).

Motiejus Valančius, remdamasis Simonu Daukantu, teigė, kad XVI a. pabaigoje Rietave buvo kalvinų mokykla ir spaustuvė: tai buvusi viena iš geresniųjų Žemaitijoje evangelikų reformatų mokyklų, spaustuvė nežinia kada sunykusi. Rietavo, kaip tam tikro Žemaitijos evangelikų reformatų centro, sunykimą galbūt galima sieti su katalikų bažnyčios atkūrimu ir jos reikšmės didėjimu XVII a. Gali būti, kad tuo metu prie bažnyčios įsteigta Šv. Marijos brolija. B. Kviklio enciklopedija „Mūsų Lietuva“ mini dar vieną bažnyčią, antrąją, nežinia, kada statytą ir turbūt sudegusią per Šiaurės karą. 1721 m. seniūnas Mykolas Sapiega pastatydino naują šv. Mykolo ir šv. Jurgio bažnyčią.

Rietavo maldos namų projektas parengtas Romoje, tačiau statybos darbus prižiūrėjęs architektas Friedrichas Augustas Stüleris jo tiksliai nesilaikė ir bažnyčios išorei suteikė keletą vokiškos romaninės architektūros bruožų. Eksterjerą puošia istorizmo stiliaus sakraliniuose pastatuose retai pasitaikantis skulptūrinis dekoras. Pagrindinio portalo timpane įkomponuota Šventosios Šeimos skulptūrinė grupė, dešiniajame – Kristaus nuėmimo nuo kryžiaus reljefas. Nišose išdėstytos šešių šventųjų figūros.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: