į pirmą puslapį
  Plungės dekanatas
Alsėdžiai  ▪  Beržoras  ▪  Gegrėnai  ▪  Gintališkė  ▪  Kantaučiai  ▪  Kuliai  ▪  Medingėnai  ▪  Pakutuvėnai  ▪  Plateliai  ▪  Plungė  ▪  Rietavas  ▪  Spraudis  ▪  Stalgėnai  ▪  Šateikiai  ▪  Tverai  ▪  Žemaičių Kalvarija  ▪  Žlibinai

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija

Vytauto g. 34, 90123 Plungė
Tel. (448) 52 955
El. p.
www.plungesparapija.lt

Dvasininkai

Klebonas dek. Vytautas GEDVAINIS
1963 04 20 ▪ 1989 05 28 ▪ 2018 07 11
Vytauto g. 32, 90123 Plungė
Tel./faks. (448) 52 955, mob. +370 687 21396
El. p.

Vikaras relig. m. mgr. Kęstutis MOTIEJAITIS
1979 08 22 ▪ 2005 09 24 ▪ 2018 07 11
Mob. +370 676 64405
El. p.

Vikaras relig. m. mgr., filosof. doktor. Tomas KAULIUS
1982 05 11 ▪ 2008 05 18 ▪ 2023 02 24
Mob. +370 626 91661
El. p.

Rezidentas Alvydas VAITKEVIČIUS
1963 06 25 ▪ 1993 05 30 ▪ 2014 06 10
Vytauto g. 33, 90123 Plungė
Mob. +370 617 11617

Aptarnauja Stanelių Šv. Kazimiero, kapinių Visų Šventųjų ir ligoninės koplyčias Plungėje.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 8 val., 10 val. (jaunimo), 12 val.
  Pirmadieniais ir antradieniais: 12 ir 18 val.
  Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais: 8 ir 18 val.
  Šeštadieniais: 9, 10 ir 18 val.
  Stanelių koplyčioje sekmadieniais 14 val.
  Plungės miesto ligoninės koplyčioje sekmadieniais 16 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio penktadienį 17–18 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais po 18 val. šv. Mišių
  „Graudūs verksmai“ giedami penktadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių; pirmadieniais ir antradieniais 11.45 val., kitomis dienomis 17.45 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių; pirmadieniais ir antradieniais 11.45 val., kitomis dienomis 17.45 val.
 • Rožinis kiekvieną dieną 17.15 val.; spalio mėn. sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių, pirmadieniais ir antradieniais 11.45 val, kitomis dienomis – 17.45 val. Vasaros laiku prie Lurdo (mieste) 18.45 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 10 val., pirmadienį po Motinos ir Tėvo dienos bei Vėlinių dieną 13 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 8 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai – birželio 24 d.
Lurdo Švč. Mergelė Marija – vasario 11 d.

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, adoruotojos, parapijos sumos choras, jaunimo choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai grupės; Maldos grupė „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, Šv. Valandos naktinės adoracijos į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Plungės brolija, Gyvojo Rožinio draugija, Maldos grupė „Motinos maldoje už savo vaikus“, Plungės vysk. M. Valančiaus BS, Marijos Nekalčiausios Širdies judėjimas, Plungės Švč. M. Marijos Lurdo, Medžiugorija maldos grupė, Šventojo Rašto grupė, Alfa kursas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija
Adresas Vytauto g. 32, Plungė
Juridinio asmens kodas 191277652
Bankas DNB
A. s. LT55 4010 0430 0042 7351

Apie bažnyčią ir parapiją

Bažnyčios statyba pradėta 1902 metais, su pertraukomis tęsėsi iki 1933 metų, tai yra 31-erius metus. Statyba buvo labai varginga, sunki. Kunigaikščio ir parapijiečių iš anksto paaukotomis lėšomis ir statybine medžiaga pasinaudojus, klebonaujant V. Jarulaičiui, 1902 metais buvo išmūryti tik pamatai. Ir, deja, paskui viskas sustojo: 1902 metais ankstyvos ligos pakirstas mirė fundatorius kunigaikštis M. Oginskis. Jo našlė Marija atsisakė bažnyčios statybą toliau remti. Netekusi kunigaikščio paramos, parapija taip pat atsisakė bažnyčios statybą finansuoti. Statyba nutrūko, atnaujinta buvo tik 1910 metais. kai jos statyba buvo įpusėta, 1914 metais prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.

Neremontuojamos senosios bažnyčios būklė darėsi visai bloga. Klebonas Senkus jau graudindavo žmones, kad reikia pasiskubinti baigti naująją statyti, nes senoji gali sugriūti. Klebono kalbos paveikė žmones ir šie pradėjo tos bažnyčios bijoti.

Plungės krašto gyventojai buvo karo nuskurdinti. Parapija neįstengė finansuoti tokios didžiulės bažnyčios statybą. Tada ir pradėta keisti projektą, siaurinti jau anksčiau paruoštus pamatus. Teko atsisakyti įspūdingų ir puošnių bokštų, ir tai labai sumenkino dabartinės bažnyčios išvaizdą. Nepaisant materialinių sunkumų, jau 1920 metais klebonas J. Senkus vėl ryžosi atnaujinti bažnyčios statybą. bet vėl trumpam. Bažnyčios statyba iš esmės buvo atnaujinta tik 1928 metais, klebonaujant P. Pukiui. Jos statybai vadovavo inžinierius architektas R. Steikūnas. Lubų betonavimo ir kitiems darbams vadovavo inžinierius profesorius Morkūnas. Bažnyčia baigta statyti 1933 metais.

Ši bažnyčia – viena iš didžiausių bažnyčių Lietuvoje: jos ilgis 75 metrai, stilius – eklektiškas. neogotikinei jos architektūrai būdingas romaninio stiliaus rišlios sistemos planas ir romaninį stilių imituojančios detalės. Ši bažnyčia kartais apibūdinama kaip pseudoromaninio stiliaus.

Pašventinus bažnyčią 1933 metais, statyba dar nebuvo baigta – neįrengtas interjeras. Buvo ieškoma mecenatų. Interjero darbai užtruko net iki 1940-ųjų: pagaminti 7 ąžuoliniai altoriai. Ypač įspūdingas centrinis, taip pat du pirmieji šoniniai.

Bažnyčios statybai 1902–1940 metais išleista 1.010.694,39 litų. 1961 metais bažnyčios interjeras buvo naujai perdažytas ir išdekoruotas. Bažnyčia savo saugykloje saugo XVIII amžiuje šilkinį metalo siūlais austą arnotą. Jos interjere paminklais paskelbtų dailės kūrinių nėra.

Naudota literatūra: Stasys Stropus. Senosios Plungės pėdsakai. – V., 2004.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: