į pirmą puslapį
  Šilalės dekanatas
Didkiemis  ▪  Girdiškė  ▪  Kaltinėnai  ▪  Kvėdarna  ▪  Laukuva  ▪  Pajūralis  ▪  Pajūris  ▪  Požerė  ▪  Šilalė  ▪  Teneniai  ▪  Tūbinės  ▪  Upyna (Šilalės r.)  ▪  Varsėdžiai  ▪  Žvingiai

Pajūralio Šv. Joakimo parapija

Bažnyčios g. 3, Pajūralis, 75321 Šilalės r.

Dvasininkai

Klebonas Kazys ŽĄSYTIS
1951 03 04 ▪ 1992 03 22 ▪ 2010 07 07
Bažnyčios g. 4, Pajūralis, 75321 Šilalės r.
Mob. +370 616 01315
El. p.

Aptarnauja Stemples

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Šiokiadieniais 9 val.
  Šeštadieniais 10 val. arba pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 10.25 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis 9.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis 9.30 val.
 • Rožinis sekmadieniais 10.30 val.; spalio mėn. po šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios sekmadieniais klebonijoje 17 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Joakimo atlaidai – liepos 26 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia:

Vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir sutvirtinimo sakramentui grupės.

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Pajūralio šv. Joakimo parapija
Adresas Bažnyčios g. 3, Pajūralis, Šilalės r. sav.
Juridinio asmens kodas 191280634
Bankas DNB NORD
A. s. LT70 4010 0445 0002 3704

Apie bažnyčią ir parapiją

Pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1750 m, o 1893 m. ji sudegė.

1906 m. rugpjūčio 13 d. pašventinti būsimos mūrinės Pajūralio bažnyčios pamatai.

1908 m. spalio 12 d. pašventino Plungės klebonas Vincentas Jarulaitis, vėliiau buvo konsekruota paskutinio Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus.

1908 m. pastatyta bažnyčia vienanavė su vienu bokštu priekyje. Jos šonuose pristatytos dvi zakristijos. Presbiterijos akcentas – šv. Joakimo altorius. Jo kompozicija – tai modifikuotas italų manierizmo portalas, kuris puošyboje jungia įvairius praeities stilius nuo viduramžio iki baroko. Altoriaus archtektūrą papildo tapyba ir skulptūra. Centrinio protarpsnio nišą puošia romantinis šv. Joakimo paveikslas. Monumentalizuota figūra kairėje sulenktoje rankoje laiko pintinėlę su 2 balandžiais, dešiniosios gestas nukreiptas į dangų. Paveikslas tapytas A. Pžeslanskio 1912 m.

Šoniniai altoriai irgi eklektiniai, tik kuklesnių formų. Kompozicijos remiasi portalų pavyzdžiais ir užbaigia trikampiais frontonais.. Kairįjį altorių puošia Aušros vartų Marijos kopija, o dešinįjį – šv. Jono Nepomuko paveikslas.

1928 m. įkurta Pajūralio parapija.

1942 m. gelžbetonio tvora apjuostas šventorius.

Bažnyčioje dirbę kunigai:

 1. Kun. P. Klianauskis (1924–1928 m.)
 2. Kun. Boleslovas Lašas (1935–1938 m.)
 3. Kun. Kazimieras Petrauskas (1938–1940 m.)
 4. Kun. Jonas Našlėnas (1940–1941 m.)
 5. Kun. Vincentas Leščinskas (1942–1943 m.)
 6. Kun. Stanislovas Ilinčius (1943–1949 m.)
 7. Kun. Antanas Ivanauskas (1949–1949 m.)
 8. Kun. Antanas Kaubrė (1956–1957 m.)
 9. Kun. Bronislovas Šveikauskas (1957–1959 m.)
 10. Kun. Ignacas Mačernis (1959–1961 m.)
 11. Kun. Julijonas Budrikis (1961–1984 m.)
 12. Aptarnavo Kvėdarnos klebonas kun. Alfonsas Klimavičius (1984–1989 m.)
 13. Aptarnavo Kvėdarnos klebonas kun. Juozas Vaičius (1989–1992 m.)
 14. Kun. Adolfas Pudžemys (1992–2005 m.)
 15. Aptarnavo Kvėdarnos klebonas kun. Julius Meškauskas (2005–2009 m.)
 16. Aptarnavo Kvėdarnos klebonas kun. Juozas Rudys (2009–2010 m.)
 17. Kun. Kazys Žąsytis nuo 2010 m.
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: