į pirmą puslapį
  Skuodo dekanatas
Aleksandrija  ▪  Barstyčiai  ▪  Ylakiai  ▪  Kaukolikai  ▪  Lenkimai  ▪  Mosėdis  ▪  Notėnai  ▪  Skuodas  ▪  Šatės  ▪  Vaičaičiai

Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapija

S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, Šatės, 98242 Skuodo r.

Dvasininkai

Klebonas Jonas BAGINSKAS
1964 07 23 ▪ 1990 05 27 ▪ 2016 07 05
Mob. +370 686 01665
El. p.

Aptarnauja Notėnus ir Kaukolikus.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais 10 val.
  Šeštadieniais pagal susitarimą
  Kaukolikų Šv. Ansgaro (Oskaro) vyskupo koplyčioje sekmadienį 13.30 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną sekmadienį 13 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 11.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš šv. Mišias 11 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 12.00 val., kitomis dienomis 10 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 12.00 val., kitomis dienomis 10 val.
 • Rožinis sekmadienį 11.30 val.; spalio mėn. prieš šv. Mišias 9.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais 11 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 11.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai – birželio 24 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai – spalio 4 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Šatės, Vabaliai, Liksodis, Šliktinė, Prielgava I, Prielgava II, Vindeikiai, Sodalis, Derkinčiai, Laumaičiai, Gedučiai, Kaukolikai, Pagramontis, Rumšaičiai, Apolė, Daktarai, Baltrimai, Lukošaičiai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai,ministrantės, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai; Marijos legionas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapija (JAR)
Adresas Skuodo r. sav. Šačių k. (JAR)
Juridinio asmens kodas 191279322 (JAR)
Bankas
A. s.

Apie bažnyčią ir parapiją

Pirmoji Šačių bažnyčia buvo medinė, pastatyta 1670 metais. Ją pastatė Jonas Volskis. 1690 metais bažnyčiai dovanoti trys valakai žemės. Antroji Šačių bažnyčia taip pat medinė. 1771 metais pastatyta kunigaikščio Sapiegos lėšomis šv. Jono Krikštytojo garbei. Iki 1843 metų Šačių bažnyčia priklausė Mosėdžio parapijai, kaip filija. 1843 metų gruodžio 23 d., prašant vietiniams gyventojams, Žemaičių konsistorija Šačių bažnyčiai suteikė parapijos teises. Beje, 1778 metais Aleksandras Sapiega prie Šačių bažnyčios įsteigė altariją. 1806 metais prie bažnyčios veikė parapijinė mokykla. 1851 metais įkurta parapija. Bažnyčiai priklausė klebonijos pastatai, šalia buvo ir parapijos namai. 1871 metais pradėta rūpintis naujos bažnyčios statyba. Naujos bažnyčios statybai leidimas gautas tik 1880 metais.

Dabartinė Šačių bažnyčia pradėta statyti 1881 metais klebono Simono Lukoševičiaus rūpesčiu, parapijiečių lėšomis ir baigta 1885 metais, kurią konsekravo vyskupas sufragonas Beresnevičius.

Bažnyčioje yra trys altoriai. Didysis altorius pastatytas 1891 metais kunigo klebono Ignaco Stankūno rūpesčiu. Altoriuje yra du paveikslai: šv. Jono Krikštytojo ir Marijos Belaisvių Globėjos.

Aplink bažnyčią – šventorius, aptvertas akmenine tvora. Šventoriaus tvoroje yra šeši geležiniai vartai.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: