į pirmą puslapį
  Skuodo dekanatas
Aleksandrija  ▪  Barstyčiai  ▪  Ylakiai  ▪  Kaukolikai  ▪  Lenkimai  ▪  Mosėdis  ▪  Notėnai  ▪  Skuodas  ▪  Šatės  ▪  Vaičaičiai

Skuodo Švč. Trejybės parapija

Gedimino g. 12, 98115 Skuodas
El. p. www.skuodoparapija.lt

Dvasininkai

Klebonas dek., teol. lic. Saulius DAMAŠIUS
1972 04 10 ▪ 1996 05 26 ▪ 2012 02 22
Birutės g. 14A, 98115 Skuodas
Tel. (440) 79 491, mob. +370 687 90520
El. p.

Rezidentas su vikaro teisėmis Sigitas ŽILYS
1967 02 09 ▪ 1998 07 19 ▪ 2021 04 19
Birutės g. 14A, 98115 Skuodas
El. p.

Rezidentas Gediminas JAZBUTIS
1968 02 04 ▪ 1997 05 18 ▪ 2014 07 01
Gedimino g. 14, 98115 Skuodas
Mob. +370 615 95676

Aptarnauja Aleksandriją.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 9, 12 ir 18 val.
  Šiokiadieniais 18 val.
  Šeštadieniais 18 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną sekmadienį 10–12 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17.20 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami trečiadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val., sekmadieniais 11.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis 17.30 val.
 • Rožinis kiekvieną sekmadienį 11 val..; spalio mėn. šiokiadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val., sekmadieniais 11.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios šeštadieniais 15.30 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) giedamos 8.40 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. Trejybės atlaidai – pirmasis sekmadienis po Sekminių

Parapijos teritorija

Skuodas...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, ateitininkai, parapijos Sumos ir jaunimo choras, Caritas, tretininkai, šeimos centras, sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai grupė, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupė; globos namai.

Parapijos Caritas
Gedimino 14, Skuodas. Reikalų vedėja Genutė Penkutė, tel. +370 611 77834

Skuodo dekanato šeimos centras
Gedimino 14, Skuodas. Vadovauja Sandra ir Virginijus Liutkai, tel. +370 615 62654

Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Skuodo Švč. Trejybės parapija
Adresas Gedimino g. 12, Skuodas
Juridinio asmens kodas 291279280
Bankas Swedbank
A. s. LT37 7300 0100 8382 9409

Apie bažnyčią ir parapiją

Bažnyčia neoromaninė, stačiakampio plano, dvibokštė, su pusapskrite apside. Šventoriuje stovi XIX a. mūrinė varpinė. Jo tvora akmenų mūro. Skuodo 1572 m. privilegijoje miesto taryba įpareigota pastatyti naują katalikų bažnyčią, o senąją palikti. 1614 m.( Ją pastatė Vilniaus vaivada Jonas Karolis Katkevičius). Įsteigta parapinė mokykla. 1725 m. kunigaikštis Kazimieras Sapiega pastatė naują bažnyčią, kurią konsekravo vysk. Antanas Domininkas Tiškevičius. Per 1835 m. miesto gaisrą sudegė.

1844–1847 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia, kurios statybas inicijavo Skuodo klebonas Tamošius Sudintas. Luknių kaimo ūkininkų Kazimiero Dirkščio, Motiejaus Girdžiūno ir Juozapo Paulausko lėšomis 1891–1896 m. nulieti 3 varpai. 1944 m. bažnyčia apgriauta, numušti bokštai.

1945 m. paskirtas klebonas Stanislovas Vaitelis (1906–1990) bažnyčią suremontavo. Bokštai tik iš dalies atstatyti. Per karus sugebėta išsaugoti tris originalius melodingus varpus. Pirmas mažasis - 111 cm. skersmens, 52 pūdų svorio, įsteigtas 1891m. Kazimiero Dirksčio; vidutinysis 120 cm. skersmens, 73 pūdų svorio - Luknių ūkininkų M. Girdžiūnos ir J. Paulausko; didysis 141 cm. skersmens, 102 pūdų svorio, įsteigtas 1896 m. irgi Kazimiero Dirksčio.

Šie varpai labai gražūs, autentiški, su paveikslais ir ornamentinėmis juostomis, taip pat su originaliais įrašais. Bažnyčios šventoriuje stovi XIX a. pastatyta mūrinė varpinė.

Bažnyčia pastatyta iš akmens mūro. Ji stačiakampė su pusapskrite apside, halinė, trinavė. Pagrindiniame fasade iškilę du neaukšti keturkampiai bokštai, užbaigti varpo pavidalo šalmais. Šoniniuose fasaduose ir apsidėje išdėstyti pusapskričių arkų langai. Akmenų ir skaldos fone išryškėja tinkuoti kampų rustai, piliastrai, karnizai, langų apvadai.

Interjere dominuoja didysis ir šoniniai altoriai, puošti šventųjų paveikslais, skulptūromis, kolonomis. Ypač puošnūs bažnyčioje esantys klauptai. Jie padabinti išdrožinėtais geometriniais ornamentais, dekoratyviomis skulptūromis.

Virtualus turas po bažnyčią >>

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: