į pirmą puslapį
  Skuodo dekanatas
Aleksandrija  ▪  Barstyčiai  ▪  Ylakiai  ▪  Kaukolikai  ▪  Lenkimai  ▪  Mosėdis  ▪  Notėnai  ▪  Skuodas  ▪  Šatės  ▪  Vaičaičiai

Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

Židikų g. 1, Ylakiai, 98348 Skuodo r.

Dvasininkai

Klebonas relig. m. mgr., teol. lic. Vaidotas VITĖ
1980 06 11 ▪ 2005 07 30 ▪ 2018 07 11
Tel. (440) 57 250, mob. +370 687 87996
El. p.

Aptarnauja Vaičaičius ir Pašilės Šv. Kazimiero koplyčią.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais: 18 val. (vasarą), 10 val. (žiemą)
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš sumos šv. Mišias, 11.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 12 val.

Atlaidai ir šventės

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai atlaidai – kovo 25 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Roko atlaidai kapinių koplyčioje – rugpjūčio 16 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Mato, apaštalo ir evangelisto atlaidai – rugsėjo 21 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Ylakiai...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui grupės; ateitininkai.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija
Adresas Židikų g. 1, Ylakiai, Skuodo r.
Juridinio asmens kodas 191278754
Bankas Sweedbank
A. s. LT30 7300 0100 8223 8541

Apie bažnyčią ir parapiją

Bažnyčia istorinė, stačiakampio plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora mūrinė.

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1640 m. Metrikų knygos rašytos nuo 1642 m. Nauja bažnyčia pastatyta 1701 m. Jai 1709 m. dovanota 1,5 valako žemės. 1744 m. buvo vėl statoma nauja bažnyčia, kuri 1806 m. buvo sena ir griūvanti (dalis bažnyčios ir bokštai buvę neseniai perstatyti, tik dėl blogo stogo virto griuvėsiais). Nuo XIX a. pradžios veikė parapinė mokykla. 1843 m. įsteigta parapija. 1863 m. vikarą Aleksandrą Miliauską valdžia įtarė raginus žmones eiti į sukilimą, todėl jį ištrėmė į Samaros guberniją.

1864 m. klebonas Motiejus Urbonavičius bažnyčioje nekalbėjo maldos už carą. Už tai nubaustas 150 rb ir iškeltas į kitą parapiją. Nuo 1882 m. parapijiečiai ne kartą prašė, kad būtų leista statyti naują mūrinę bažnyčią. Leidimas gautas tik 1899 m. (projektavo archit. Ustinas Golinevičius; sąmatinė vertė 24 900 rb). Bažnyčią konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis. 1905 m. valdžia kaltino kleboną Silvestrą Pancerį, raginusį valstiečius reikalauti, kad mokykloje būtų mokoma lietuvių kalbos.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: