į pirmą puslapį
  Skuodo dekanatas
Aleksandrija  ▪  Barstyčiai  ▪  Ylakiai  ▪  Kaukolikai  ▪  Lenkimai  ▪  Mosėdis  ▪  Notėnai  ▪  Skuodas  ▪  Šatės  ▪  Vaičaičiai

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapija

Aleksandrija, 98332 Skuodo r.

Dvasininkai

Aptarnauja dek. kun., teol. lic. Saulius DAMAŠIUS (Skuodas)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10.30 val.
  Šiokiadieniais nėra
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną sekmadienį 11–12 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadienais prieš šv. Mišias 10 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po šv. Mišių
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 10.10 val., šiokiadieniais 20 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 10.10 val.
 • Rožinis spalio mėn. prieš šv. Mišias 10 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios šeštadieniais 14 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Antano Paduviečio atlaidai – birželio 13 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo tituliniai atlaidai – rugsėjo 14 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimui grupės; ateitininkai.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Aleksandrijos Nuryžiuotojo Jėzaus parapija
Adresas Liepų g. 2, Aleksandrijos k., Skuodo r.
Juridinio asmens kodas 191278416
Bankas Swedbank
A. s. LT37 7300 0101 2588 7736

Apie bažnyčią ir parapiją

Aleksandrijos Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia stovi Aleksandrijos kaime, prie Skuodo –Ylakių kelio. Istoristinė, turi romantinės ir klasicistinės architektūros bruožų. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

Vyskupas Motiejus Valančius rašo, kad kunigaikštis Pranciškus Sapiega 1778 m. Truikinuose pastatė koplyčią ir ją aprūpino. Kai kas mano, kad pirmąją koplyčią Truikinuose pastatęs Aleksandras Sapiega ( 1660 – 1667) ir jai savo vardą davęs.

Aleksandrijos koplyčia buvo Skuodo bažnyčios filija. 1841 m. jai priklausė 1 valakas žemės, 3660 s. rb. pinigų. Klebonas Pranciškus Katkovskis gaudavo 219,60 rb. metinės algos. 1862 m. vyskupas Motiejus Valančius leido statyti naują mūrinę bažnyčią. Ji statyta kunigo Liudviko Ligeikos rūpesčiu. 1864 m. statyba uždrausta; pavyko gauti leidimą ir užbaigti jos statybą.

1864 m. tikintieji savo lėšomis ir darbu pastatė naują Jėzaus Nukryžiuotojo vardo akmeninę bažnyčią, kurią vysk. Pr. Karevičius 1918 m. perkonstravo. Šio šimtmečio pradžioje Truikinams suteiktos parapijos teisės, priklausė Skuodo dekanatui. 1938 m. apjungė 2180 katalikų. Truikinuose ilgus metus klebonavo kunigas Jonas Tėvainis.

Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo parapija, rugsėjo 14 d. švenčia savo titulinius (Kryžiaus išaukštinimo) atlaidus.

Virtualus turas po bažnyčią >>

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: