į pirmą puslapį
  Gargždų dekanatas
Endriejavas  ▪  Gargždai  ▪  Judrėnai  ▪  Plikiai  ▪  Priekulė  ▪  Slengiai  ▪  Veiviržėnai  ▪  Vėžaičiai

Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapija

Turgaus g. 11, Priekulė, 96340 Klaipėdos r.

Dvasininkai

Klebonas kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS
1980 01 25 ▪ 2005 07 30 ▪ 2015 08 17
Pamarių g. 10A, Priekulė, 96340 Klaipėdos r.
Mob. +370 618 22833
El. p.

Aptarnauja Drevernos Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 10 val. (jaunimo), 12 val.
  Šiokiadieniais 18 val.
  Šeštadieniais 18 val.
  Drevernos kultūros namuose pagal susitarimą
  Pirmaisiais mėnesio
  – sekmadieniais 10 val. šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis intencijomis už mirusiuosius
  – šeštadieniais 18 val. šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis intencijomis, užtariant Švč. Mergelės Marijai. Po šv. Mišių kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija ir pasiaukojimo malda.
  – penktadieniais po šv. Mišių kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir pasiaukojimo malda
 • Antraisiais mėnesio antradieniais 18 val. šv. Mišios aukojamos sudėtinėmis intencijomis, užtariant parapijos globėjui Šv. Antanui Paduviečiui. Po šv. Mišių kalbama Šv. Antano Paduviečio litanija.
  Laidotuvių, 30-os dienos ir pirmųjų mirties metinių progomis šv. Mišios aukojamos ir kitu, iš anksto suderintu, laiku.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje ir kitu laiku pagal susitarimą.
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną advento ir gavėnios ketvirtadienį 17–18 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami ketvirtadieniais adoracijos metu, sekmadieniais 11.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis po 18.00 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis po 18.00 val. šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių., kitomis spalio mėn. dienomis po 18 val. šv. Mišių.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 12 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Pranciškaus Asyžiečio – spalio 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija

Parapijos teritorija apima Priekulės seniūnijos teritoriją.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos suaugusiųjų choras, parapijos jaunimo choras „Angelų ritmu“, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės; Skautai; Šventojo Rašto grupė, Marijos legionas, Alfa kursas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapija
AdresasTurgaus g. 11, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.
Juridinio asmens kodas 190768584
Bankas Swedbank
A. s. LT88 7300 0100 8230 1614

Apie bažnyčią ir parapiją

Kunigo Nikodemo Juozapo Petkaus iniciatyva 1936 m. buvo sudarytas bažnyčios statybos komitetas, įsigytas papildomas sklypas, sumontuoti bažnyčios pamatai, o 1937–1938 m. pastatyta mūrinė Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. 1938 m. liepos 3 d. bažnyčia konsekruota. Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su apside. 1950 m. šventorius aptvertas mūrine tvora. Bažnyčios vidų puošia Čižausko darytos Švenčiausiosios Mergelės Marijos ir Šventojo Antano Paduviečio statulos. Išskirtinis bažnyčios vidaus elementas – iš vienuolės Augustinos Onos Galdikaitės 1965 metais įsigytas ir iš Padvarių koplyčios atvežtas italų menininko Joseph Rieffeser XX a. pradžioje meistriškai pagamintas medinis altorius.

Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapija yra Telšių vyskupijos parapija, priklausanti Gargždų dekanatui ir turinti apie 8 000 katalikų. Tai viena iš parapijų, esančių vakarų Lietuvoje, besiribojanti su Klaipėdos miestu, Kuršių mariomis su Neringos miestu ir Veiviržo upe su Šilutės rajonu. Tai krikščionių bendruomenė, kurioje kiekvienas gali įeiti į ryšį su Bažnyčia, patirti jos bendruomeniškumą ir augti tikėjime. Priekulės šv. Antano Paduviečio parapija paskutiniaisiais metais savo žmonių skaičiumi išaugo, į ją atsikėlė ir joje įsikūrė nemažai žmonių iš aplinkinių miestų. Šiuo metu Priekulės parapijos bendruomenė siekia ryžtingai atsinaujinti, ieško naujų pastoracinių būdų eiti į dialogą su šiandienos visuomene ir augti savo misionieriškume, kad galėtų tinkamai atsakyti naujoms pastoracinėms situacijoms ir reikmėms.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: