į pirmą puslapį
  Gargždų dekanatas
Endriejavas  ▪  Gargždai  ▪  Judrėnai  ▪  Plikiai  ▪  Priekulė  ▪  Slengiai  ▪  Veiviržėnai  ▪  Vėžaičiai

Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus parapija

Gėlių g. 17, Endriejavas, 96301 Klaipėdos r.

Dvasininkai

Klebonas relig. m. mgr. Robert ROMANOVSKI
1981 12 15 ▪ 2008 05 18 ▪ 2020 05 21
Mokyklos g. 9, Endriejavas, 96301 Klaipėdos r.
Tel. (46) 44 54 30, mob. +370 650 24879
El. p.

Aptarnauja Judrėnus ir Žadeikių Šv. Jono Krikštytojo koplyčią.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12 val.
  Pirmadieniais, antradieniais pagal tikinčiųjų pageidavimą
  Trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais 9 val.
  Šeštadieniais pagal tikinčiųjų pageidavimą
  Žadeikių Šv. Jono Krikštytojo koplyčioje sekmadieniais 8.30 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 11.25 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 9 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 9 val.
 • Rožinis spalio mėn. – sekmadienį prieš šv. Mišias 11.25 val., šiokiadieniais po 9 val. šv. Mišių.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais 10 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 12 val.

Atlaidai ir šventės

Penktiniai atlaidai – 5-ąjį Velykų sekmadienį
Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai – rugsejo 12 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Apaštalo Andriejaus atlaidai – lapkričio 30 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija

Endriejavo mstl. ir kaimai: Ližiai, Laigiai, Pažvelsis, Tickinai, Pyktiškė, Kapstatai, Dausynai, Kačiai, Paežerys, Auksoras, Stančaičiai, Sausiai, Lelėnai dalis, Šlepštikos, Raukos, Patyris, Klibiai, Kapstatai, Kintrimai dalis, Rudgalviai dalis, Šilėnai, Toliotai, Pyktiškė, Naujokai, Žadeikiai, Ablinga, Žvaginiai, Žemguliai, Viržintai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Parapijos choras, vaikų rengimo Pirmajai Išpažinčiai, Komunijai ir taip pat Sutvirtinimo sakramentui grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Endriejavo Šv. apašt. Andriejaus parapija
Adresas Gėlių g. 17, Endriejavas, Klaipėdos r.
Juridinio asmens kodas 191271051
Bankas AB DnB
A. s. LT97 4010 0402 0008 1215

Apie bažnyčią ir parapiją

Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia stovi Endriejavo miestelyje, prie Žemaičių plento. Vaitkaičiai, arba Endriejavas, 1778 m. atiteko Jorūdams. Viktoras ir Agnieška Jorūdai koplyčiai (manoma, kad ji 1780 m. perstatyta) dovanojo valaką ir 8 margus žemės, 1000 talerių; įkurta parapija. Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia stovi Endriejavo miestelyje, prie Žemaičių plento. Vaitkaičiai, arba Endriejavas, 1778 m. atiteko Jorūdams. Viktoras ir Agnieška Jorūdai koplyčiai (manoma, kad ji 1780 m. perstatyta) dovanojo valaką ir 8 margus žemės, 1000 talerių; įkurta parapija. XIX a. pirmojoje pusėje veikė parapinė mokykla. 1861 m. pastatyta varpinė. 1862 m. įsigytas Maskvoje nulietas varpas buvo didžiausias Žemaičių vyskupijoje. 1862 m. bažnyčia atnaujinta. 1888 m. audra nugriovė bažnyčios bokštą (atstatytas ankstesnės formos). 1909–1911 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. 1941 m. birželio 22 d. senoji bažnyčia sudegė. 1943 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Bažnyčia ilgo stačiakampio plano, su prieangiu. Įrengtas altorius. Išliko sudegusios bažnyčios akmenų mūro šventoriaus tvoros su arkiniais vartais fragmentas. Šventoriuje yra koplytėlė.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: