į pirmą puslapį
  Akmenės dekanatas
Akmenė  ▪  Kivyliai  ▪  Klykoliai  ▪  Kruopiai  ▪  Naujoji Akmenė  ▪  Papilė  ▪  Šiaudinė  ▪  Venta

Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Stoties g. 37, Venta, 85309 Akmenės r.
El. p.

Dvasininkai

Klebonas relig. m. mgr. Andrius EIDINTAS
1972 09 08 ▪ 1996 09 08 ▪ 2018 07 11
Ventos g. 20-38, Venta, 85330 Akmenės r.
Mob. +370 678 88288
El. p.

Rezidentas Kęstutis VAINORIUS
1967 10 08 ▪ 1994 05 29 ▪ 2023 11 16

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 10 val., 12 val. (jaunimo)
  Šiokiadieniais: 17 val. (10.01 - 04.30), 19 val. (05.01 - 09.30)
  Šeštadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma penkiolika minučių iki šv. Mišių
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną sekmadienį 11–11.50 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 16.15 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 9.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.00 val., kitomis dienomis 19.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.00 val., kitomis dienomis 19.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. prieš šv. Mišias 16.30
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami per gavėnią sutartu laiku
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 9.30 val.

Atlaidai ir šventės

Nekaltojo prasidėjimo atlaidai – gruodžio 8 d.

Parapijos teritorija

Šiaurės vakarinė riba eina nuo Ventos ir Naujininkų kaimų iki miško, kur susisiekia su Akmenės Šv. Onos parapija.

Pietinė riba – nuo Žerkščių, Avižlių ir Dvariškių kaimo Kalniškių gyvenvietės link iki Šiaudinės Šv. Roko parapijos.

Rytinė riba – Paeglesių kaimas, už jo – Papilės Šv. Juozapo parapija.

Vakarinė – nuo Viliošių kaimo iki upės, ribojasi su Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapija.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Parapijos vaikų dienos centras; Jaunimo ir suaugusiųjų chorai; Caritas; Gyvojo Rožinio maldos grupė; Viešpaties GailestingumoVainikėlio maldos grupė; Šventojo Rašto egzegezės grupė; Vaikų rengimo Susitaikinimo, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams grupės; Pasirengimo Krikšto sakramentui priimti suaugusiems, vaikų tėveliams ir krikšto tėvams; sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai susitikimai; Skautų grupė.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Skirdami 1,2 proc. GPM galite paremti parapiją ir joje vykstančias veiklas: VŠĮ Ventos vaikų dienos centrą, kurio steigėja yra parapija, Caritą ir kitas pastoracines veiklas.

Pavadinimas Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Adresas Stoties g. 37, 85309 Venta, Akmenės r.
Juridinio asmens kodas 191312295
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT17 7300 0100 0254 6679

Pavadinimas VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Vaikų dienos centras
Adresas , Ventos g. 32B, 85316 Venta, Akmenės r.
Juridinio asmens kodas 303188165
Bankas Kredito unija ‚,Tikroji viltis“
A. s. LT76 5011 2000 1400 1249

Nuoširdžiai dėkojame Jums už meilę Viešpačiui ir dosnumą Ventos parapijos tikinčiųjų bendruomenei.

Apie bažnyčią ir parapiją

1991 m. įkurta Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija, įsteigti laikini maldos namai buvusio vaikų darželio pastate. Naujos bažnyčios pamatai išlieti 2004 m., tačiau ji pastatyta tik 2009-aisiais, todėl dar vadinama Lietuvos tūkstantmečio šventove, nes tais metais respublikoje pastatyta tik vienintelė bažnyčia.

Bažnyčią suprojektavo „Šiaulių komprojekto“ architektai Vytautas Marcinkus ir Regina Miceikienė. Statė bendrovė „Akmeresta“, panaudodama vokiškas konstrukcijas.

Bažnyčios architektūra

Pastatas karkasinis, baltų plytų, stačiakampio plano su vienu neišsikišusiu bokštu, trisiene apside. Fasadai apšiltinti termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis. Bokštas stačiakampis, dviejų tarpsnių su piramidiniu stogeliu. Langai daugiausia su pusapskrite arka. Vidus halinis, vienos navos. Lubų nėra, jų vietoje pakabintos išraiškingos konstrukcijos.

Parapijos vaikų dienos centras

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras įregistruotas 2013 m. lapkričio 14 d., steigėjas – Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija. Centre teikiamos: informavimo, pamokų ruošos, sociokultūrinės, maitinimo organizavimo (sunkiai gyvenančių vaikų šeimoms dalinami maisto paketai iš „Maisto banko“), paslaugos. Vienas iš pagrindinių tikslų – teikti visapusišką, koordinuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos vaikams ir kitoms socialinę atskirtį patiriančioms ir socialinių problemų turinčioms šeimoms, kuriose auga vaikai. Stengiamasi, kad socialinės rizikos šeimų tėvai ir vaikai dalyvautų socialinių, buitinių įgūdžių ugdymosi ir sociokultūrinėse programose. Vaikų dienos centre rūpinamasi vaikų užimtumu ne tik po pamokų, bet ir vasaros atostogų metu. Vyksta užsiėmimai ne tik vaikams, bet ir tėvams. Psichologai veda pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus, organizuojamos savi pagalbos grupės, dirbama individualiai pagal poreikį. Organizuojame įvairius renginius ir šventes ne tik vaikams, bet kartu stengiamės įtraukti tėvus ir kitus šeimos narius. VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras išsilaiko tik iš projektinių veiklų ir geradarių paramos. Paraiškos teikiamos Akmenės rajono savivaldybės ir Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos organizuojamiems projektams, kuriuos kriterijus atitinkame.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: