į pirmą puslapį
  Akmenės dekanatas
Akmenė  ▪  Kivyliai  ▪  Klykoliai  ▪  Kruopiai  ▪  Naujoji Akmenė  ▪  Papilė  ▪  Šiaudinė  ▪  Venta

Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos parapija

Bažnyčios g. 4
Šiaudinės k., Papilės sen., Akmenės r.

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Rimvydas MAROZAS (Papilė)

Pamaldos

  • Šv. Mišios
    Trečiąjį mėnesio sekmadienį 15 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Antano šventė – birželio 13 d (keliami į sekmadienį)
Šv. Roko atlaidai – rugpjūčio 16 d. (keliami į sekmadienį) 12 val.
Švč. M. Marijos Sopulingosios šventė – rugsėjo 15 d. (keliami į sekmadienį)

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Šiaudinės Švč. M. Marijos parapija (JAR)
Adresas Akmenės r. sav. Šiaudinės k. (JAR)
Juridinio asmens kodas 191272872 (JAR)
Bankas
A. s.

Apie bažnyčią ir parapiją

Šiaudinės bažnytkaimis išsidėstęs palei Avižlio upelį, 9 km į vakarus nuo Papilės. Pasakojama, kad Šiaudinės bažnytkaimio pavadinimas esąs kilęs nuo pirmosios šiaudais dengtos koplyčios. Šiaudinės dvaras pirmą kartą minimas XVI–XVIII a. antrojoje pusėje. 1775 m. dvarininkas Rokas Godlevskis pastatė trinavę medinę Švč. Mergelės Marijos bažnyčią. 1823 m. kitos Godlevskių kartos atstovas Stanislovas, tęsė bažnyčios statybas ir ji įgavo dabartinę pailgą formą, vėliau užkelta ant akmeninių pamatų, o XX a. pradžioje papuošta nedideliu bokšteliu.Nors Šiaudinės neaplenkė karai ir sukilimai, tačiau bažnyčia ir čia pat stovinti varpinė liko nesudeginta ir nesusprogdinta. Autentiškos, XIX a. pradžios fasado ir vidaus konstrukcijos išliko iki šių dienų. Šiaudinė garsi šv. Roko atlaidais, į kuriuos suplaukia aplinkinių kaimų ir miestelių maldininkai. Šventasis Rokas kairiojo altoriaus paveiksle pavaizduotas su šunimi, laikančiu duonos paplotį.Šiaudinės švč. Mergelės Marijos bažnyčia 1996 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Šaltinis: www.papile.lt

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: