į pirmą puslapį
  Akmenės dekanatas
Akmenė  ▪  Kivyliai  ▪  Klykoliai  ▪  Kruopiai  ▪  Naujoji Akmenė  ▪  Papilė  ▪  Šiaudinė  ▪  Venta

Kruopių Šv. Onos parapija

Vytauto Didžiojo g. 26, Kruopiai
85213 Akmenės r.
El. p.

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Rimvydas MAROZAS (Papilė)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 12.30 val. (balandžio–rugsėjo mėn.), 12.30 val. (kas antrą lapkričio–kovo mėn. sekmadienį)
  Kitomis dienomis nėra
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos pagal susitarimą
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 12.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 12.15 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 12.15 val.
 • Rožinis sekmadieniais 12.15 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 14 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Onos. atlaidai (tituliniai) – liepos 26 d. (keliami į sekmadienį 12 val.)

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Kruopių Šv. Onos parapija
Adresas Akmenės r. sav. Kruopių mstl.
Juridinio asmens kodas 191272153
Bankas DNB bankas
A. s. LT82 4010 0433 0002 6012

Apie bažnyčią ir parapiją

Pirmoji koplyčia Kruopiuose pastatyta apie 1780 m. 1784 m. įsikūrė Dievo apvaizdos brolija. 1785 m. pradėtos rašyti metrikų knygos. Šalia koplyčios 1786 m. pastatyta medinė bažnyčia. Iki 1800 m. kunigą išlaikė Kruopių dvaras. 1803 m. bažnyčiai dovanotas valakas žemės, įkurta parapija. Nuo 1804 m. veikė parapinė mokykla. Kruopių klebonas Jonas Levanavičius po 1863 m. sukilimo ištremtas į Tobolską. 1879 m. prašyta valdžios leidimo statyti naują mūrinę bažnyčią, kurios sąmatinė vertė 17 829 rb. Valdžia leido pamatus padėti po 2 metų, o statyti tik surinkus 9000 rb. (pastatyta 1889 m.). 1944 m. bažnyčia (ir daug miestelio namų) sudegė. 1957 m. kovo 30 d. LTSR Ministrų Taryba leido atstatyti bažnyčią ir ji 1965 m. atstatyta.

Bažnyčia stačiakampio plano, dvibokštė. Šventoriuje stovi triaukštis mūrinis koplytstulpis su šventųjų figūromis.

Šaltinis: lt.wikipedia.org

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: