į pirmą puslapį

Vyskupijos kurija

Katedros a. 5
87131 Telšiai

Tel.: vyskupo (8 444) 51 157, raštinės (8 444) 60 636
Faks. (8 444) 52 300

El. paštas
Interneto svetainė www.telsiuvyskupija.lt

Vyskupo vikaras kurijos reikalams, kurijos ekonomas, kurijos darbo moderatorius – kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS
Policijos padalinių vyskupijos teritorijoje vyr. kapelionas

Kancleris ir kurijos kasininkas – kun., relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS
Katedros a. 5, 87131 Telšiai

Vyskupo vikaras katechezės ir jaunimo reikalams – mons. kan., eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS

Vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui – kan., teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS

Vyskupo vikaras Telšių vyskupijoje esančių ligonių sielovados reikalams – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Kurijos sekretoriai – kun., relig. m. mgr. Antanas BUDRECKAS ir  kun., relig. m. mgr. Donatas LITVINAS

Vyskupijos ekonomo tarnyba

  • Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS (vyr. ekonomas),
  • prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS (vyr. ekonomo pavaduotojas),
  • apašt. prot. Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS (kasininkas),
  • kan. Alvydas BRIDIKIS,
  • kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS.

Vyskupijos kurijos informacinė grupė

  • Kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS – grupės vadovas, Telšių vyskupo atstovas spaudai,
  • kun., relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS,
  • kun., relig. m. mgr. Donatas LIUTIKA

 

aukštyn