į pirmą puslapį

Skelbimai

Rugpjūčio 19–20 d. ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS ĮSTEIGIMO 600 METŲ JUBILIEJAUS ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas VARNIUOSE
Paskelbta: 2017-05-12 11:49:21

Žemaičių vyskupystės 600 m. jubiliejaus programa. 2017 m.

Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ žodis Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos Penktojo Eucharistinio kongreso renginių minėjimo dalyviams (2017 m. balandis) >>

aukštyn