į pirmą puslapį

Kronika

Gegužės 31-ąją Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija iškilmingai atšventė 70-metį, vakare Plungėje iškilmingai buvo užbaigtos Gegužinės pamaldos
Paskelbta: 2015-06-03 20:44:59

2015 m. gegužės 31 d., paskutinę gegužės mėnesio dieną, Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija iškilmingai šventė 70-metį. Jau 70 metų kai šioje bažnyčioje meldžiasi katalikai. Sovietmečiu ši bažnyčia buvo vienintelė katalikų bažnyčia Klaipėdoje. Šventės dieną pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu koncelebravo šioje parapijoje šiuo metu dirbantys bei anksčiau dirbę kunigai. Graži šventė atspindėjo bažnyčios ir parapijos 70 metų laikotarpį, buvo prisiminta istorija bei kalbėta apie dabartį ir ateitį. Dieve, laimink Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčią ir parapiją.

Tos pačios dienos vakarą Plungėje, Telšių vyskupijoje iškilmingai buvo užbaigtos Gegužinės pamaldos. Po vakarinių Šv. Mišių, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, o koncelebravo Telšių kunigų seminarijos vadovai bei šioje parapijoje dirbantys kunigai, liturgijoje patarnavo seminaristai, iš Plungės bažnyčios didelis tikinčiųjų būrys procesijos būdu patraukė prie Plungės Lurdo grotos, kur vadovaujant Telšių vyskupijos ganytojui buvo iškilmingai giedamos Gegužinės pamaldos. Prie Lurdo grotos vyskupas kalbėjo apie šio Lurdo istoriją, vienuolių kapucinų veiklą ir kvietė pasitikėti Marijos globa, patikint jai visus asmeninius ir bendrus reikalus. Jau tapo tradicija Telšių vyskupijoje Gegužines pamaldas iškilmingai pradėti prie seniausio ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltyjyje Palangos, o užbaigti jas prie Plungės Lurdo grotų. Tą pačią dieną dvidešimtųjų kunigystės metinių proga buvo pasveikintas Plungės parapijos klebonas, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas kun. Julius Meškauskas. Jam buvo linkima gausios Dievo palaimos kunigiškos tarnystės kelyje bei nuskambėjo ir padėkos žodžiai už kasmet puikiai suorganizuojamas Gegužinių pamaldų užbaigimo pamaldas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: