į pirmą puslapį
  Skuodo dekanatas
Aleksandrija  ▪  Barstyčiai  ▪  Ylakiai  ▪  Kaukolikai  ▪  Lenkimai  ▪  Mosėdis  ▪  Notėnai  ▪  Skuodas  ▪  Šatės  ▪  Vaičaičiai

Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapija

Žemaičių Kalvarijos g. 2, Barstyčiai
98226 Skuodo r.
El. p.

Dvasininkai

Administratorius Antanas BENIUŠIS
1949 06 14 ▪ 1978 05 28 ▪ 2018 07 11
Mob. +370 615 47180

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Šiokiadieniais 19 val. (tik gegužės mėnesį)
  Šeštadieniais nepastovu
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 9.45 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.45 val., šiokiadieniais 18.45 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.45 val.
 • Rožinis spalio mėnesio sekmadieniais 9.40 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Penktadienį prieš Verbas ir Didijį šeštadienį

Atlaidai ir šventės

Šv. Antano Paduviečio atlaidai – birželio 13 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado atlaidai – spalio 28 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Barstyčiai...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai; Parapijos choras; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės; ateitininkai; Rožinio maldos grupė.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Barstyčių Šv. apašt. Simono ir Judo Tado parapija
Adresas Žemaičių Kalvarijos g. 2, Barstyčių mstl., Skuodo r. sav.
Juridinio asmens kodas 191278569
Bankas DNB
A. s. LT87 4010 0428 0062 4041

Apie bažnyčią ir parapiją

Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia stovi Barstyčių miestelyje, Skuodo r. Bažnyčia medinė, stačiakampio plano, su masyviu bokštu ir prieangiu. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su stulpiniais vartais. Prie tvoros stovi medinė varpinė.

Stanislovas Beinartas 1649 m. Barstyčius dovanojo Pašiaušės jėzuitų kolegijai. 1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, Barstyčiai 1775 m. atiteko bajorams Jagminams. Tadas Jagminas 1788 m. pastatė bažnyčią, šis fundatorius jai 1789 m. skyrė margą žemės, 1790 m. – 1200 rublių.

1814 m. bažnyčia atnaujinta, 1844 m. – perstatyta ir padidinta. 1870 m. Vilniaus generalgubernatorius nubaudė vyskupą Motiejų Valančių 500 rb už tai, kad neatsiklausęs valdžios 1867 m. į Barstyčius paskyrė kunigą iš tos pačios parapijos. Nors sumokėti pinigai vyskupui grąžinti, tačiau keletą metų bažnyčia kunigo neturėjo.

1906 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1908 m. įkurta parapija (iki tol buvo Žemaičių Kalvarijos filija). Šventoriuje palaidotas Barstyčiuose 1977–1988 m. klebonavęs Anupras Žukas (1911–1988), 1949–1956 m. kalinys.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: