į pirmą puslapį
  Mažeikių dekanatas

Rubikų Šv. Roko parapija

Rubikai, 89357 Mažeikių r.

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Virginijus PALIONIS (Seda)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais nėra
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu Kryžiaus kelio pamaldos sekmadienį 11.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 11.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Juozapo atlaidai – kovo 19 d.
Šv. Roko atlaidai – rugpjūčio 16 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidai – lapkričio 16 d..

Parapijos teritorija

Rubikai, Kalniškiai, Girkaliai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui grupės.

Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Rubikų Šv. Roko parapija
Adresas Bažnyčios g. 36, Rubikai
Juridinio asmens kodas 191274695
Bankas Swedbank
A. s. LT36 7300 0100 9710 7272

Apie bažnyčią ir parapiją

Rubikų koplyčia įkurta 1934 metais, Kun. Anupro Stonio pastangomis, tuometinio Telšių Kunigų Seminarijos Dvasios Vado. Koplyčia dedikuota šv. Roko garbei, limpamųjų ligų globėjo. Pirmykščios koplyčios ilgis 4,5 metro, u metrų pločio, ir 2,5 metro aukščio.

1934 metais birželio mėnesio 19 d. kun. A. Stonys iš Telšių Vyskupo gavo leidimą laikyti viešas pamaldas Rubikų koplyčioje.

1934 m. rugsėjo 4 dieną koplyčią pašventino kun. Anupras Stonys. 1934 m. pastatyta koplyčia pasirodė per ankšta ir maža, kad galėtų sutalpinti sekmadieniais ir šventadieniais dalyvaujančius pamaldose. Kilo sumanymas pastatyti erdvesnę koplyčią – bažnyčią. Bažnyčios planą braižė technikas Tadas Vertas. Koplyčios ilgis 18,4 metro, plotis 8,5 metro, aukštis 5,5 metro.

1936 m. rugpjūčio 16 dieną, sekmadienį, Šv. Roko dieną, kun. Nikodemas Petkus pašventino bažnyčią „Šv. ROKO titulu“. Prie šventinimo apeigų asistavo kun. A. Stonys, kun. M. Laučikas, Gadonavo klebonas, kun. Pr. Stulginskis, Pievėnų klebonas, kun. Riškus, Sedos vikaras, kun. Kiela, Tirkšlių klebonas, kun. J. Skirgaila, Gegrėnų klebonas. Žmonių prisirinko minios.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: