į pirmą puslapį
  Akmenės dekanatas
Akmenė  ▪  Kivyliai  ▪  Klykoliai  ▪  Kruopiai  ▪  Naujoji Akmenė  ▪  Papilė  ▪  Šiaudinė  ▪  Venta

Akmenės Šv. Onos parapija

Kasakausko g. 5, 85367 Akmenė

Dvasininkai

Klebonas kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS
1959 05 13 ▪ 1983 05 29 ▪ 2018 07 11
Tel. (449) 51 643, mob. +370 611 25021
El. p.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 9 ir 11 val.
  Šiokiadieniais 18 val.
  Šeštadieniais 18 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias, o sekmadienį šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija I-ąjį mėnesio ketvirtadienį, penktadienį ir sekmadienį po šv. Mišių 15 min.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos trečiadieniais po šv. Mišių
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 10.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po sumos, kitomis dienomis 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po sumos, kitomis dienomis 17.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. 17.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Gavėnios penktadieniais 15 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 9 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Karmelio kalno Karalienės atlaidai – liepos 16 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Onos atlaidai – liepos 26 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Akmenės miestelis ir kaimai: 1, 2, 3 Akmenės; Padvarėlių, Dabikinėlės, Klyšių / Kepurlaukių, Gailaičių, Ivanauskių, Agluonų / Dabikinės, Alkiškių, Sablauskių, Konteikių ir Menčių.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramento grupės; Marijos Legionas; Katalikų Bažnyčios Katekizmo kursas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Akmenės šv. Onos parapija
Adresas K. Kasakausko g. 5, 85367 Akmenė
Juridinio asmens kodas 190768812
Bankas AB DNB
A. s. LT59 4010 0433 0006 0861

Apie bažnyčią ir parapiją

XVI a. pab., vadovaujant Lietuvos didž. kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Zigmantui Vazai, taip pat karalienei Onai Jogailaitei ir Žemaičių vyskupui Merkeliui Gierdaičiui 1596 m. įsteigta Akmenės parapija.

Pirmoji bažnyčia buvo medinė, sudeginta 1705 m. per švedų kariuomenės užpuolimą. Antroji, taip pat medinė išstovėjo iki 1802(6) metų. Trečioji – medinė – buvo pastatyta dabartinių parapijos namų (anksčiau – špitolės) vietoje.

Ketvirtoji – akmeninė – pastatyta 1912 m. spalio 1 d., (statybos vadovas Vilhelmas Landovskis – vokietis iš Latvijos) manoma pagal Palangos bažnyčios projektą (architektas Karlas Strandmanas, švedas, gyvenęs Latvijoje) parapijiečių darbu ir suaukotais pinigais, be jokių skolų. Bažnyčia istorinio (neogotikinio) stiliaus, vienbokštė ir su 5-iais mažais bokšteliais. Bokšto aukštis 58,5 m.

Parapijoje klebono pareigas ėjo prel. Kalikstas Kasakauskas, kalbininkas, blaivybės propaguotojas, vysk. M. Valančiaus bendražygis (1836–1866 m.); kun. Jonas Staškevičius (1943–1948 m.), ištremtas į Sibirą ir įtrauktas į XX a. kankinių sąrašą; būsimas Telšių vyskupas Antanas Vaičius (1965–1973 m.) ir kt.

1988 m. po Atgimimo, įsteigus N. Akmenės ir Ventos parapijas, Akmenės parapijos teritorija sumažėjo.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: