į pirmą puslapį

Kronika

Pirmą kartą Lietuvos ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijoje išleistas bendras Vatikano Miesto Valstybės ir Lietuvos pašto ženklas, jis skirtas Žemaičių (Medininkų) vyskupijos 600 metų įkūrimo jubiliejui
Paskelbta: 2017-02-17 15:24:04

2017 m. vasario mėn. 10 d. Vilniuje vyko istorinis įvykis – pristatytas pirmą kartą Lietuvos ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijoje išleistas bendras Vatikano Miesto Valstybės ir Lietuvos pašto ženklas. Šis ženklas išleistas Žemaičių (Medininkų) vyskupijos 600 metų įkūrimo jubiliejaus proga, pažymint oficialų paskutinio Europos krašto sukrikščioninimą. Žemaitijoje Konstancos visuotino Bažnyčios susirinkimo sprendimu 1417 metais buvo įsteigta Žemaičių vyskupija, kurią patvirtino tame susirinkime išrinktas popiežius Martynas V. Šis įvykis užbaigia su Mindaugo krikštu pradėtą Lietuvos įsiliejimas į krikščioniškąją Europos valstybių šeimą.

Dailininko Vaclovo Butrimo sukurtame pašto ženkle vaizduojamas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir pirmasis Žemaičių vyskupas Motiejus Trakiškis (Vilnietis). Valdovo rankose – bažnyčios pastatas kaip tikėjimo ir kultūros simbolis.

Iškilmingas pašto ženklo pristatymas vyko Arkangelo konferencijų ir meno centre Maironio g. 11, Vilniuje. Reginyje dalyvavo Lietuvos ir Vatikano paštų atstovai, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijų viceministrai, dvasininkai – apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Pedro Lopez Quintana, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, Telšių vyskupijos atstovai Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, diplomatai, akademinės bendruomenės, žiniasklaidos atstovai.

Renginio metu buvo pasidžiaugta tokiu svarbiu įvykiu ir puikiu projektu, kalbėta apie Lietuvos ir Vatikano diplomatinius santykius, prisiminta Žemaičių vyskupijos įkūrimo istorinė raida.

Renginį vainikavo muzikinė programa ir dalyvių pabendravimas tarpusavyje agapės metu.

Vatikano radijui kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn