į pirmą puslapį

Vyskupai ir padėjėjai

Nuo 2002 m. pradžios Telšių vyskupu ordinaru yra Jonas BORUTA SJ.

Šiuo metu vyskupijoje gyvena ir dirba 133 dieceziniai kunigai ir 15 kunigų vienuolių. Juos atstovauja ir vyskupiją valdyti padeda 17-kos narių kunigų taryba.

Veikia Katedros kapitula, kurią sudaro 23 kanauninkų ir Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitula, kurią sudaro 6 kanauninkai.

aukštyn